Parkeringsanläggning förbättrar Uleåborgs innerstad

Under Uleåborgs centrum i norra Finland byggde vi parkeringsanläggningen Kivisydän. Anläggningen bidra till att göra tjänsterna i innerstaden lättillgängliga för både fotgängare och privatbilister. Samtidigt frigörs ytor i staden för stadsborna.

Kivisydän utvidgar Uleåborgs kommersiella centrum och förbättrar parkeringssituationen i stadskärnan. Parkering av bilar under jord gör det möjligt att kompletteringsbygga i centrumkvarteren, utveckla parkområdena och utvidga promenadområdet Rotuaari. Flytten av parkeringstrafiken och servicekörningen under jord innebär en avsevärd förbättring för säkerheten och trivseln i promenadområdet som ska utökas i centrum.

Kivisydän som schaktas in i berget på cirka 30 meters djup under Uleåborgs centrum är en högklassig anläggning med modern teknik och 900 bilplatser. Genom en funktionell och säker byggkonstruktion är parkeringsanläggningen en trivsam upplevelse under centrumbesöket. Under parkeringsanläggningen byggde vi även en serviceväg med anslutande servicelokaler för fyra fastigheter. Bygget framskred enligt tidsplan och projektet blev färdigt hösten 2015.

Genom god planering säkerställde vi att trafiken och fastigheterna i närheten fungerade så normalt som möjligt medan arbetet pågått.

Uppgifter

Parkeringsanläggningen Kivisydän i Uleåborg
Uleåborgs stad
Uleåborg
Finland
2015

Lemminkäinen Sverige

Försäljning
Våra kontor
Administration
Inköp

Tel: +46 8 54 52 53 80 (växeln)

Via växeln når du våra medarbetare i Sverige. Vår växel har öppet helgfria vardagar kl. 07:00-17:30