Ökad säkerhet vid Bergeforsens kraftverk

Bergeforsens kraftverk, som ägs av Vattenfall AB och Eon Vattenkraft Sverige AB, byggdes i mitten av 1950-talet. Hårdare säkerhetsregler och förberedelser inför klimatförändringarna har medfört att det fanns ett stort förbättringsbehov på kraftverket. Lemminkäinens jobb var att öka säkerheten vid vattenkraftverket.

Bergeforsens kraftverk ligger längs Indalsälven nära Timrå och havet. Älvens utlopp nedströms är beläget på havsnivå och den dämda vattenytans höjd är 23 meter.

På anläggningen byggde vi en ny dammport och tillhörande kanaler som komplement till de befintliga tre portarna. Den nya dammporten ökade vattenkapaciteten från 2 300 kubikmeter per sekund till 3 800 kubikmeter per sekund. Projektet omfattade även temporära fångdammar, betongkonstruktioner för portarna, sprängning för svallgalleri och en järnvägstunnel som användes under hela projektet. I projektet ingick också omfattande återställning av naturen. Den nya spillvattensvägen och kanalen på Bergeforsens kraftverk innebar en avsevärd förbättring av säkerheten vid kraftverket.

Uppgifter

Bergeforsen kraftverk
Vattenfall
Timrå
Sverige
2014

Lemminkäinen Sverige

Försäljning
Våra kontor
Administration
Inköp

Tel: +46 8 54 52 53 80 (växeln)

Via växeln når du våra medarbetare i Sverige. Vår växel har öppet helgfria vardagar kl. 07:00-17:30