Stenmjöl

Stenmjöl 

Användningsområde

Stenmjöl är en mångsidig bergkrossprodukt som främst används som plattsättning, skyddsfyllnad och justeringslager. Ett komprimerat skikt av stenmjöl är väl lämpat vid gårdsarbete eller för gångbaneytor vid fogning av kullersten och stenplattor.

Egenskaper

Stenmjöl är det finaste materialet som utvinns när man processar berg. Materialet har en kornstorleksfördelning mellan 0 – 2 mm och 0 - 8mm.

Vi erbjuder följande produkter och storlekar

  • Stenmjöl 0/8, 0/2