Makadam

Makadam

Makadam används främst som ett dränerande material. Produkten förhindrar vatten att stanna kvar i konstruktion.

Användningsområdet för makadam är husgrunder, trädgårdsgångar, vid betongtillverkning och olika dräneringsarbeten. Materialet kan även användas som dekoration på öppna platser.

Vi erbjuder följande produkter och storlekar

  • Makadam 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 32/64
  • Singel 2/5, 5/8, 8/11
  • Gabion 90/150