Bergkrossprodukter

Bergkrossprodukter

Bergkrossprodukterna omfattar slitlager, bärlager och förstärkningslager. Det är ett naturligt material som har krossats och siktats till önskad kornstorleksfördelning.

Bergkrossprodukter är lämpligt för grundläggning, gator, vägar och andra liknande konstruktioner.

Vi erbjuder följande produkter och storlekar

  • Förstärkningslager 0/150, 0/90, 0/63 
  • Bärlager 0/32 
  • Slitlager 0/16