Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Juridisk information

Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av följande villkor.

Innehållet på denna webbplats ägs av Lemminkäinen Corporation och/eller dess dotterbolag (nedan kallat Lemminkäinen).

Upphovsrätt, varumärken och ansvar

Det är förbjudet att reproducera, kopiera, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela innehållet på denna webbplats, i någon form, utan föregående skriftligt medgivande från Lemminkäinen. Enskilda dokument på Lemminkäinens webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor.

Användning av denna webbplats och informationen som finns på webbplatsen är tillåten för privata och icke-kommersiella ändamål. Användning av pressreleaser och andra handlingar avsedda för offentligt bruk tillåts i offentlig kommunikation, förutsatt att informationskällan anges.

Genom att skicka in material relaterat till webbplatsen till någon av Lemminkäinens servrar, exempelvis via e-post eller webbtjänster, godkänner du som leverantör av materialet följande villkor: (a) materialet som skickats in är inte olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (b) innan du skickade in materialet har du vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att identifiera och ta bort virus och andra smittsamma eller destruktiva egenskaper som kan finnas i materialet och (c) materialet som ägs av dig eller du har obegränsad rätt att ge det till Lemminkäinen och Lemminkäinen har rätt att publicera materialet kostnadsfritt och/eller infoga hela eller delar av materialet i sina produkter utan ansvar eller skyldighet och (d) du accepterar att inte vidta åtgärder mot Lemminkäinen rörande material som du skickar in och samtycker till att ersätta Lemminkäinen om tredje part vidtar åtgärder mot Lemminkäinen rörande materialet du skickar in.

Lemminkäinen och dess produktnamn är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Lemminkäinen. Andra företags- och produktnamn som nämns på denna webbplats kan vara varumärken eller varunamn som tillhör dess respektive ägare. Webbplatsbesök får inte tolkas som beviljande, underförstått eller annat, av licens eller rättighet att använda några märken som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Lemminkäinen eller tredje part som äger dessa.

Ansvarsbegränsning och rätten att göra ändringar

Lemminkäinens webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". Ingen garanti av något slag, varken uttryckt eller underförstådd, ges angående riktigheten, tillförlitligheten eller innehållet på dessa sidor. Lemminkäinen garanterar inte att dess sidor eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
Lemminkäinen behåller rätten att när som helst göra ändringar av sidorna eller begränsa åtkomsten till dem.

Lemminkäinen ger inga garantier rörande sidornas tillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet eller innehåll, eller innehållets säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Lemminkäinen skall inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda eller påföljande skador, förlorad vinst eller avbrott i verksamheten till följd av användning av, eller oförmåga att använda, denna webbplats, även om Lemminkäinen har informerats om risken för sådana skador. Lemminkäinens ansvar är begränsat till de obligatoriska bestämmelserna i finsk lagstiftning.

Länkar

Lemminkäinens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. När du följer länkar till sådana tredje parters webbplatser, ska du läsa och godkänna deras användarvillkor innan du använder dem. Du godkänner dessutom att Lemminkäinen inte har någon kontroll över innehållet på tredje parters webbplatser och inte kan ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på dem. Lemminkäinen skall inte hållas ansvariga för något material på tredje parters webbplatser.

Sekretess på Lemminkäinens webbplats

Lemminkäinen samlar in uppgifter när en användare skickar feedback via webbplatsen, beställer material eller fyller i personlig information i samband med andra funktioner, t.ex. registrering. Personuppgifter lämnas inte ut till parter utanför Lemminkäinen, dess partners och underleverantörer. Uppgifterna lagras i låsta lokaler, i databaser som skyddas av brandväggar.

Webbplatsen använder kakor för att implementera och utveckla tjänsterna, förbättra användarupplevelsen och fokusera marknadsföring.

Kakor är små textfiler som skickas till och sparas på användarens dator. Kakor skadar inte användarens dator eller filer. Kakor används för att samla in bland annat följande information: webbplatsen som användaren kommer till tjänsten från, hämtade sidor, typ av webbläsare, skärmupplösning, språkval, datum och tid, IP-adress. Om användaren vill stänga av kakor kan det göras i webbläsarens inställningar. Att stänga av kakor kan leda till att vissa tjänster går långsammare eller att åtkomsten till vissa webbsidor förloras helt.

Webbplatsen använder ett analysverktyg. Ett program i analysverktyget använder kakor för att tillåta framställning av statistik och analys av webbplatsanvändningen.

Dessutom använder Lemminkäinen insamlad information om webbplatsanvändningen, så kallade kommersiella kakor, för produktion av reklam inriktad mot en viss webbläsare. Målgruppsegmenten tas fram utifrån information om vilka webbplatser som vissa webbläsare har besökt under en viss tidsperiod. Målgruppsegmenten används för att visa reklam som beräknas vara av intresse för användaren. Detta tillåter oss att visa användaren aktuella och användbara reklambudskap. Annonsörer och annonsnätverk fokuserar reklam utifrån beteendevetenskaplig information som samlats in på Lemminkäinens webbplats.

Lemminkäinens webbplats kan innehålla länkar och anslutningar till tredje parters webbplatser samt sociala insticksprogram (som Facebook-insticksprogram). Tredje parters insticksprogram på Lemminkäinens webbplats laddas från tjänsterna i frågas servrar och i dessa fall kan den berörda tredje parten skapa egna kakor. Tjänster som tillhandahålls av tredje part via Lemminkäinens webbplats och tjänster och program som överförs av tredje part, ska vara föremål för både användarvillkoren och den tredje parten i frågas användarvillkor.

Personuppgifter kan kontrolleras och felaktiga eller föråldrade uppgifter kan rättas eller tas bort på begäran. Kontakta Lemminkäinen för mer information.

Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Dessa villkor är föremål för finsk lagstiftning, med undantag av bestämmelser som rör tillämplig lagstiftning. Eventuella tvister skall lösas i en allmän finsk domstol, antingen i Helsingfors eller i din hemkommuns domstol.

© Lemminkäinen Corporation 2016. Med ensamrätt.