Vilken vändning

Planen var enkel: omgruppera, ta fram en strategi och komma ut som en vinnare. För Lemminkäinen i Norge har det senaste årets vändning varit en stor framgång: man gick från ett underskott 2013 till att tredubbla det beräknade resultatet för 2014. Hur?

"Jag var tvungen att visa att jag tog det här mycket personligt", förklarar Jan Øyri, vd för Lemminkäinen i Norge.

Jans praktiskt inriktade ledarskap visade hur viktigt detta var, och spred en tydlig, framåtblickande vision som gjorde att personalen vågade ta de rätta besluten – och att handla därefter.

Cheferna blev ansvariga för olika resultatenheter. Varje vecka höll de veckovisa analys- och planeringsmöten och såg till att alla projekt gav vinst, även om det innebar färre projekt totalt.

Som finansdirektör Susanne Hellstrand förklarar: "Jan tog tuffa beslut men han inkluderade kollegorna i processen."

"Alla ledare måste visa ledarskap", reflekterar han, "men ingen kan garantera vår framtid – det måste vi göra själva. Vi måste tro på vår förmåga att leverera", säger Jan.

Den norska ekonomin verkar inte lida alltför mycket av nedgången i det globala oljepriset. Efterfrågan på asfalt och byggtjänster växer och konkurrensen är stabil. Som direktör Hans Jørgen Sundby hävdar: "Framtiden ser ljus ut i Norge!"

Text: Simone Abram och Roger Norum
Bild: Carsten Aniksdal

Jan Øyri

"Företagets kärna utgörs av människor som samarbetar och lär av varandra."

2015-04-06

17 personer gillade detta