Nya tänkesätt leder till mindre avfall

Gamla tänkesätt och rutiner måste då och då ifrågasättas. Lean Six Sigma är ett verktyg som främjar nya tänkesätt.

"Ett moment av eftertanke bör ingå i allt arbete. Alltför ofta görs saker på ren rutin, och någon fattar beslut på egen hand", säger Juha Vättö, regionchef för Ryssland på Lemminkäinen.

Juha har arbetat inom byggbranschen i Ryssland under lång tid. Han började på Lemminkäinen för fem år sedan. Förra året deltog han i ett utbildningsprogram inom Lean Six Sigma (LSS). LSS-utbildningen gavs för sammanlagt sex team i Sankt Petersburg och Moskva. Juha har visserligen lång erfarenhet men han tycker att utbildningen hjälpte honom att sortera tankarna.

"I praktiken betyder LSS att alla små detaljer kan utföras bättre. Det är ett verktyg som definitivt fungerar i det dagliga arbetet."

Tydliggörande för hela divisionen

Omkring 100 Lemminkäinen-medarbetare i Ryssland har redan deltagit i LSS-utbildningen. Fördelarna märks direkt, eftersom de nya kunskaperna kan omsättas i handling på byggplatserna. Verksamhetsutveckling via LSS har redan lett till betydande kostnadsbesparingar.

"Vår utbildning var nära kopplad till konstruktionsarbete. Vi försökte till exempel hitta nya sätt att definiera driftskostnader och totalkostnader för byggplatserna. Vi gick från mer omfattande planer till att göra enklare och mer fokuserade analyser."

På det två dagar långa utbildningsprogrammet lärde deltagarna känna de nya tänkesätten. Enligt Juha upptäckte de utvecklingsområden när det gällde arbete med byggnadsställningar eller måttberäkningar. När en underentreprenör kommer till en byggplats för att utföra mätningar, måste de också ha något att mäta. Och byggnadsställningar ska bara anskaffas i den utsträckning som faktiskt behövs på byggplatsen.

Ändringar när det behövs

Lean-metoden utvecklades ursprungligen för att effektivisera och eliminera onödiga steg vid biltillverkning. Medarbetarna får fokusera på ett steg i taget istället för att springa hit och dit mellan produktionslinjerna.

"På en byggplats handlar det till exempel om bättre planering och schemaläggning så att man undviker för stora lager och kan justera vid behov. Om det blir sena ändringar måste man ofta ta några steg tillbaka och göra om samma arbete igen", säger Juha.

Underentreprenörernas schemaläggningsproblem är ofta hinder för effektivare byggprojekt. En försenad leverans av en stålram kan till exempel påverka alla övriga parters tidsplaner. I sådana situationer måste alla viktiga problem och konsekvenser noggrant gås igenom och nödvändiga åtgärder måste vidtas omedelbart.

Det är också viktigt att hålla kontroll på ekonomin. "Vi måste också ha ett bra kassaflöde. Kunden ska faktureras regelbundet, och underentreprenörerna ska inte ha betalt för tidigt. Det är också viktigt att tillkommande arbete och justeringar diskuteras i tid", säger Juha.

Punktlighet och medvetna val

LSS-metoden har gjort att vi har kunnat sänka kostnaderna på en del områden med så mycket som 15 procent. Vid konstruktionsarbete handlar det om stora belopp, så kostnadsbesparingar har betydelse.

"Vi kunde påverka vinstmarginalen för projektet betydligt, och avkastningen på investeringen blev också bättre."

Ibland har man extra anställda eller utrustning för säkerhets skull på byggplatserna. Ju större byggplats, desto större risk för att vi har mer resurser än vad vi behöver. För mycket utrustning är också ett hinder för arbetet, och det är därför det måste vara en bra ordning på byggplatserna.

En del av de förbättrade vinstmarginalerna kommer från ökade intäkter. Priserna på lägenheterna i Sankt Petersburg varierar betydligt, men vinstmarginalerna blir bättre ju mer färdiga lägenheterna är.

"Många entreprenörer säljer lägenheter som inte är färdigställda. Lemminkäinen hade kunnat marknadsföra sig ännu mer via sin höga kvalitet än vad som nu görs", säger Juha.

Text: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

 

Juha Vättö

Lean Six Sigma

  • Six Sigma är en väldefinierad, sifferbaserad metod för att reducera antalet fel och avvikelser i proceduren.
  • Metoden fokuserar på att minska ineffektiviteten och avbrotten och därmed skapa effektivare processer.
  • Lean Six Sigma är en metod för kontrollerad verksamhetsutveckling. Lemminkäinen har använt sig av Lean Six Sigma-metoden i flera projekt.

2015-09-22

7 personer gillade detta