Mot ett nybyggt hem: Planen gror

Lemminkäinens nybygge Käpylän Posti i Helsingfors framskrider enligt plan. Projektet har pågått redan i ett par år, men först nu får byggandet fart på allvar. I denna artikelserie berättar vi hur boende och bostäder hittar varandra, och vad som händer under resan.

När ett projekt för att bygga ett nytt höghus startar, är de som ska bo i huset lyckligt ovetande om det. Projektet börjar mellan byggherren och planerarna – i form av diskussioner, kalkyler och ritningar – och landar slutligen på de kommunala tillståndsmyndigheternas bord.

I detta skede befann sig projektet Käpylän Posti våren 2015. Av planerna framgick att huset kommer att ligga på en exceptionell tomt i Kottby i Helsingfors – en kulturhistoriskt betydande stadsdel, där bland annat Olympiabyn från OS i Helsingfors 1952 ligger. Bara ett fåtal bygglov har beviljats i Kottby sedan 1970-talet.

Men nu har bygglovet beviljats. Staden har visat grönt ljus för Käpylän Posti, och på väggen av den gamla postbyggnaden som ska rivas på tomten finns en skylt som berättar om byggandet av nya byggnader i gatubilden. På Lemminkäinens webbplats finns Käpylän Posti bland byggnader under planering.

Projektstart genom samarbete

Även om det i startskedet ibland kan vara osäkert om vissa projekt kommer att genomföras, finns det många människor som jobbar med projektet i bakgrunden. Susanna Painilainen känner väl till Posti, eftersom hon redan länge har jobbat med en marknadsföringsplan för objektet.

"Marknadsförings- och försäljningsavdelningarna, byggprojektchefen och arkitekten har gått igenom bostads- och rumsindelningen. I Posti medverkar förutom husets egna ingenjörer även en inredningsarkitekt, vilket är rätt ovanligt", säger Susanna, som jobbar som bostadsförsäljare.

Vid handel med nybyggda bostäder finns ett välbekant faktum som väger tungt i vågskålen: läget, läget och läget. "Kottby är Kottby. Oavsett marknadsläget kommer Posti att väcka stort intresse", säger Susanna.

Bostadsförsäljaren hjälper fantasin

Att köpa en nybyggd bostad kräver en förmåga att skapa sig en uppfattning av vad som komma skall med hjälp av byggnadsritningar och en webbapplikation. För att stödja detta låter Lemminkäinen ofta göra en miniatyr, och detta har också gjorts om Kottby.

"Många vill veta vilken utsikten genom fönstren kommer att bli. Försäljaren kan hjälpa kunden att skapa sig en uppfattning", säger Susanna.

En nybyggd bostad belönar köparen med flera år av boende utan renoveringar. Hustekniken, som utvecklas med fart, är också uppdaterad i ett nybyggt hus. För somliga är det viktigt att vara de första som bor i huset.

Det är en fördel att det nya huset ger tid att sälja den tidigare bostaden. Samtidigt kan man forma den nya bostaden efter egen smak.

"En boende som kommer med i ett tidigt skede kan påverka bottenlösningarna, planera köket och välja önskade ytmaterial. Det finns tre olika materialalternativ som ingår i priset, men det är också möjligt att välja andra alternativ – önskemålen bedöms och prissätts alltid från fall till fall", säger Susanna.

Det nya är lyhört för det gamla

Den eleganta miljön ställer krav på Käpylän Posti. Projektet är en slags kronjuvel för Lemminkäinen, och i startskedet gick man in med egen risk.

"Miljön är känslig, eftersom ett område med skyddade byggnader börjar alldeles intill tomten. Vi gjorde upp skisser och planer under ett par år innan vi lämnade in tillståndsansökan", säger byggprojektchef Jarkko Mäenpää.

I takt med att planerna avancerade blev det klart att det kommer att byggas 57 bostäder med en yta mellan 30 och 120 kvadratmeter och mellan ett och fyra rum. Elegansen är överraskande. I ritningarna stoltserar ett höghus, där det nya smälter samman med arkitekturen från ett halvsekel sedan på ett mycket vackert och eftertänksamt sätt.

Artikeln är den första i en serie där vi följer hur nya objekt inom Lemminkäinens bostadsbyggande hittar människorna som ska bo i huset. Vi berättar om Käpylän Posti, från planeringen till att den nya bostadsägaren flyttar in i huset. Följande avsnitt utkommer i slutet av året.

Text: Anna-Maria Wasenius
Foto: Juho Paavola

2015-09-08

16 personer gillade detta