Inspektera det egna arbetet

Vid bostadsbyggnation är vanligen många underentreprenörer och hundratals olika steg inblandade. Noggranna delbesiktningar vid slutet av varje fas gör projektet effektivare.

Lemminkäinen bygger mer än 800 lägenheter i Aurinkolahti, som ligger i området Vuosaari (Nordsjö) i Helsingforsregionen. De sista lägenheterna kommer att stå klara 2022. Fem huskroppar är redan färdiga.

"Överlämningen har gått smidigt, och underentreprenörerna har blivit klara med sitt arbete i tid eller till och med i förtid. Det är bara små ytliga reparationer som har krävts efter att de boende har slutbesiktigat sina lägenheter inför inflyttningen", säger förmannen Tommi Savolainen, som ansvarar för arbetet med inredningen.

Huset Helsingin Kahvimylly färdigställdes i slutet av juni 2015. Det är ett 13 våningar högt landmärke som inrymmer 62 moderna lägenheter, varav de flesta har utsikt över havet. Det är naturligtvis lättare att njuta av sin nya bostad när slutresultatet är i nivå med förväntningarna.

Delbesiktningar sparar pengar

Under delbesiktningen synar entreprenören själv sitt arbete och reparerar eventuella brister innan projektet lämnas över till nästa aktör i kedjan.

"Vi godkänner inte arbetet eller betalar fakturan innan entreprenören har genomfört och dokumenterat sin delbesiktning för våningsplanet eller delprojektet", förklarar Tommi.

Brister som åtgärdats innan vi går vidare till nästa fas behöver inte tas upp igen. Alla inblandade sparar pengar och tid och vi får mindre krångel. Slutresultatet får högre kvalitet, och projekten blir klara enligt plan.

Tommi understryker att delbesiktningarna också gör att säkerheten under arbetet blir bättre. "Varje underentreprenör tar med sig sitt eget avfall till en tippningsplats vid slutet av dagen, och arbetsplatsen är alltid ren och snygg."

Han påpekar att slutbetalningen till en underentreprenör inte görs förrän alla brister och defekter har åtgärdats. Det är svårare att få underentreprenören att komma tillbaka till arbetsplatsen när slutfakturan väl har betalats.

Att kontrollera att allt arbete i fastighetssystemen är slutfört är en särskild utmaning för förmännen, eftersom de själva sällan har rätt kunskaper för det arbetet. "Pålitliga underentreprenörer är värda sin vikt i guld, särskilt när det gäller teknikrelaterade fastighetssystem", säger Tommi.

När projektet nästan är klart genomför huvudentreprenören den sista delbesiktningen inför överlämnandet. I ett flerfamiljshus måste den sista delbesiktningen inför överlämnandet göras mellan två till tre månader innan lägenheterna lämnas över till de boende. "Besiktningen tar cirka två veckor, och sedan måste en månad sättas av för reparationer. Allt måste vara åtgärdat före slutbesiktningen."

Klart för inflyttning

I Kahvimylly gjordes de första besiktningarna av köparna i maj. I stora projekt finns det alltid någon målarfläck på fel plats eller något litet märke i ytskiktet.

"Enligt de generella kvalitetskraven för byggnadsbranschen åtgärdar vi defekter i ytskiktet som kan ses med blotta ögat på ett avstånd av 1,5 meter vid normal belysning. I praktiken åtgärdar vi även defekter som kunden har upptäckt vid en besiktning av ytan med en ficklampa på bara några centimeters håll. Det kan vara precis det som gör kunden extra nöjd."

När reparationerna var klara besiktigade köparna Kahvimylly en sista gång.
Enligt Tommy bör inte förmannen splittra sig på många projekt under överlämningsfasen. "Att tänka på precis allt tar tid och kräver koncentration."

Text: Johanna Paasikangas-Tella
Bilder: Tomi Nuotsalo

Nöjda lägenhetsägare

Tapiola 1 som ligger i Sankt Petersburgs historiska centrum lämnades över till köparna i juni. Här finns 339 lägenheter. Lägenhetsägarna var glada över sina nya hem vid kanalen.

"Totalt sett var lägenhetsägarna väldigt nöjda och det var många leenden när de fick flytta in i sina nya hem", säger Irina Nemkova, expert på försäljningsavdelningen och ansvarig för lån och amorteringar.

Slutbesiktningen inför överlämnandet planerades noggrant av alla som ingick i samarbetet och hanterades via en delad kalender. Alla kunde följa utvecklingen i realtid.

"Det gjorde att de kunde förbereda sig inför besiktning och godkännande av deras respektive faser och se till att dokumentationen fanns på plats", säger Irina. Under processens gång fanns det dagar då så många som 20 personer deltog i besiktning och godkännande av en enda lägenhet.

2015-11-03

5 personer gillade detta