HS130-backen i Lahti förbättras inför VM

Renoveringen av den stora backen på Lahti Sports Centre är ett intressant projekt av ett slag som vi inte tidigare haft på finsk mark. Teamet som ansvarar för konstruktionen vet trots det vad som ska göras.

När Lahti Sports Centre i södra Finland stod klart 1971 var 130-metersbacken den större av stadens båda backhoppningsbackar. Backen har ett extra symboliskt värde för invånarna i Lahti och andra finländare då backhoppningstävlingar i världsklass har arrangerats här i form av skidspelen i Lahti ända sedan 1923. Från byggarbetarnas perspektiv innebär renoveringen av den stora backen en extrem utmaning – såväl tekniskt som säkerhetsmässigt.

"Vi gör svåra lyft i en brant sluttning varje dag, de högsta ända upp till 70 meter", säger säkerhetschefen Jari Kautonen.

Jari understryker att det finns en stark koppling mellan säkerheten och den tekniska sidan av arbetet. Enligt honom är en välstädad arbetsplats en avgörande faktor för säkerheten – och kvaliteten.

"Vi ser aldrig säkerheten under arbetet som något avgränsat. Det är bara så vi kan nå vårt mål om noll olyckor. Det målet är inte orealistiskt för oss, inte ens när vi arbetar på stora backen i Lahti", säger Jari.

En av våra viktigaste säkerhetsprinciper är att ingen, oavsett skäl, får befinna sig under ett lyft. Detta kräver noggrann planering av arbetet, eftersom det är många lyft som måste göras och tidsplanen är ganska snäv.

"Att introducera de grundläggande säkerhetsreglerna för alla som arbetar på arbetsplatsen eller besöker den är en viktig del av säkerhetsarbetet", påminner Jari.
Inpasseringskontroll är också en del av säkerheten på arbetsplatsen, eftersom den gör att obehöriga inte kan komma in via porten.

Projektet tar ett halvår

Det sex månader långa projektet påbörjades i början av juni och inleddes med att den gamla träkonstruktionen i underbacken revs. Rivningen var nödvändig för att det skulle gå att förstärka marken, som på vissa ställen hade sjunkit med en halvmeter och det fanns risk för skred eller sättningar vid regn.

"Lutningen i underbacken är 38 grader, vilket är vid den yttre gränsen för att markstrukturen ska vara stabil utan särskilda förstärkningsåtgärder.

Förstärkningsmetoden som valts här är tolv rader med Titan-pelare i stål inneslutna i betong längs med hela underbacken", förklarar platschefen Antti Marttinen.
Jordbanken har förstärkts med Titan-pelare och täckts med en duk för att hindra vädrets makter från att förstöra slutresultatet medan konstruktionsarbetet pågår. I slutfasen ska ytan täckas med ett trädäck.

Betongkonstruktionen i överbacken får ett nytt konstfruset spår tillverkat av förfabricerade element med ett mer effektivt kylsystem.

Den nya betongbacken blir 54 meter lång och 18 meter bred. Gjutningen av hela den 700 kubikmeter stora betongdelen görs i ett steg i början av hösten och därefter kommer konstruktionen att efterspännas.

"Vi har inte gjort något sådant här tidigare, men vi har kompetens för alla typer av projekt", säger Jari och Antti. "Hoppbacken är en utmanande arbetsplats, men också intressant, och man märker att alla är mycket angelägna om att utföra sina uppgifter på bästa sätt."

Text och bild: Vesa Tompuri

Renovering av HS 130-backen i Lahti, ny överbacke och renovering av domartornet.

  • Tidplan: Juni–december 2015
  • Kund: Lahti Facilities Management Centre
  • Huvudentreprenör: Lemminkäinen
  • Planering av renoveringen av underbacken: Ramboll Finland Oy
  • Planering av överbacken: Sweco Finland Oy

2015-10-20

3 personer gillade detta