Gemensamt ansvar sporrar

Ett ansvarsfullt arbetssätt är en konkurrensfördel som nu har diskuterats i olika länder och inom olika segment.

Under våren satte vi ihop en projektgrupp bestående av åtta personer från våra olika funktioner, som fick i uppdrag att utveckla synen på hållbar utveckling inom Lemminkäinen. Dessutom ordnade vi workshoppar med deltagare från alla affärssegment och verksamhetsländer.

Totalt deltog ett hundratal personer i workshopparna där man diskuterade olika ansvarsfrågor. Även utomstående experter deltog. Robert Blumberg, som är ledare för affärssegmentet Beläggning och ansvarig för projektet, har med glädje följt teamets arbete och berättar att resultatet till och med har överträffat förväntningarna.
"Trots all brådska har folk avsatt tid för arbetet och deltagit helhjärtat."

"Arbetet inom projektet har haft en genuint internationell prägel. Förståelse för kulturskillnader och ländernas olika arbetssätt har gett oss nya aspekter
på hur hållbarheten kan förbättras", berättar projektchef Nina Karhula.

EHSQ Manager Thomas Holmsen tycker att det är bra att anställda vid Lemminkäinen i olika länder på allvar har kunnat sätta sitt avtryck på slutresultatet. "Det här har varit en ny arbetsmodell, och jag hoppas att vi även vid framtida projekt kan engagera alla på detta sätt."

Thomas konstaterar att det arbete som nu har utförts på ett viktigt sätt bidrar till att förstärka Lemminkäinens varumärke. "Vi ser människorna som den viktigaste resursen."

Ansvarsfullheten har redan tidigare avspeglat sig i hur vi agerar inom Lemminkäinen. "Vi har varit föregångare när det gäller produktion av returasfalt och lågtempererad asfalt. En uthållig satsning på arbetssäkerhet gör att vi närmar oss vårt mål att helt undvika olyckor. Vi måste bli bättre på att berätta om detta även utanför Lemminkäinen", konstaterar Nina.

Text: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Nina Karhula

Risto Kupila, Janika Ranua, Marika Hällsten, Jari Kautonen & Kati Kaskiala.

2015-07-14

7 personer gillade detta