Att göra det som är rätt

Ett fel av en medarbetare kan medföra ett stort ansvar både för medarbetaren och hela organisationen. Är du medveten om vad man får göra och inte göra på vår arbetsplats?

En medarbetare vill göra om sin trädgård så han lånar företagets bulldozer över helgen och lämnar tillbaka den utan att någon märker något. Ingen skada skedd, eller hur?

"Fel", säger Thomas Forstén, chef för koncernens internrevision. "Principerna för god affärssed förbjuder användning av företagets utrustning och resurser för personliga ändamål."

I dagens snabbt föränderliga affärsmiljö är det viktigt att följa våra principer för god affärssed så att våra värderingar tydligt kommer till uttryck och alla medarbetare uppträder likadant.

"Detta gäller särskilt för multinationella företag som vårt eftersom vi är verksamma i många länder med olika uppfattningar om etik", säger Thomas.

Förra året introducerade Lemminkäinen ett utbildningsprogram online om principerna för god affärssed till alla medarbetare med målet att skapa en gedigen förståelse för vad som är rätt och fel. Syftet med utbildningen är att lära oss att tillämpa principerna för god affärssed i vårt dagliga arbete och att handla enligt våra gemensamma regler, även i konfliktsituationer.

När du är osäker

För den Danmarksbaserade EHSQ-chefen Changiz Farrahi är det en "självklarhet" att alla medarbetare handlar ansvarsfullt. Etiska frågor står högt på hans dagordning vid hans dagliga kontakter med myndigheter. Han tittar i principerna "hela tiden" och uppmanar alla att använda sig av Lemminkäinens nya utbildningsverktyg online som ger tydliga riktlinjer för hur man ska handla i etiskt komplexa situationer.

"Onlineutbildningen påminde mig om viktiga saker, som att alltid välja samarbetspartner på objektiva grunder. Den påminde också om grunderna för utlämnande av information och miljöskydd", säger Aleksey Shadrin som är inköpsansvarig i Ryssland.

Medvetenheten om vad man får göra och inte göra är viktig för medarbetarna, eftersom ett brott mot principerna kan leda till allt från en varning till uppsägning. För företaget kan det värsta tänkbara scenariot vara något så allvarligt som konkurs.
"Om du till exempel fuskar med siffrorna kan du stå inför stora problem när pengarna tryter. Det är viktigt att vara tydlig, rimlig och noggrann i all rapportering", understryker Thomas.

Var medveten i sociala medier

Alla medarbetare ska komma ihåg att vi även representerar vår arbetsgivare på fritiden. Det innebär att det finns vissa åsikter som vi aldrig får e-posta, twittra eller lägga upp på Facebook.

"Kritisera aldrig ditt företag, dina kollegor eller samarbetspartner, och diskutera aldrig konfidentiella saker – allt registreras ständigt", råder Thomas. Tänk också på vilka bilder du publicerar på dig själv och kollegor och kom ihåg att alla kan se dem.
Som affärscontroller har Estland-baserade Irene Sarapik åtkomst till insiderinformation om koncernens verksamheter i Baltikum. "Jag är mycket noga med att inte diskutera arbetsrelaterade frågor med vänner och släktingar så att jag inte avslöjar några detaljer om förhandlade avtal, priser, villkor eller någon opublicerad eller inofficiell information."

Förutom att kontrollera finansiella siffror, granskar Irene även potentiella intressekonflikter mellan kunder och underentreprenörer. "Jag får också förfrågningar om våra årliga finansiella resultat. Principerna för god affärssed är en viktig källa för att kontrollera när och till vem vi kan avslöja den informationen."

I sitt dagliga arbete är Irene förbunden att handla i linje med gällande lagar, internationella och lokala redovisningsregler samt koncernens interna instruktioner och policyer. "Och om jag ser att ett avtal inte följer gällande regler och policyer säger jag ifrån och påminner mina kollegor."

Utbildningsverktyg online

Text: Silja Kudel

2015-06-16

12 personer gillade detta