Att gå hem frisk

”Alla måste kunna gå hem friska i slutet av varje arbetsdag, och till slut även gå i pension friska”, säger Kati Kaskiala, direktör för HSQE.

Den finländska byggbranschen har satt upp ett gemensamt mål: noll olyckor till år 2020. Som internationellt företag vill vi uppnå detta mål även i alla andra länder där vi är verksamma.
"Att nå målet med noll olyckor kräver att alla på Lemminkäinen gör en insats", säger Kati Kaskiala.

Alla kan bidra genom att arbeta noggrant, hålla ögonen öppna och vidta åtgärder när problem observeras. "Det är så olyckor kan förebyggas. Risker måste förutses. Att bara titta i backspegeln efteråt räcker inte."

Vår olycksfrekvens har sjunkit anmärkningsvärt de senaste tio åren. Sistlidna februari kunde vi stolt rapportera noll olyckor i samtliga våra verksamhetsländer.

Säkerhet är vår första prioritering. Även om lagstiftningen varierar från ett land till ett annat, så är grunden densamma överallt. "När vi identifierar bästa praxis, inför vi det i alla länder där vi arbetar", tillägger Kati. Vi har till exempel gemensamma riktlinjer för personlig skyddsutrustning, som gäller i alla länder. Riktlinjerna finns hos säkerhetscheferna eller kan ses på affischer om arbetssäkerhet (se foto).

Att hålla ett öga på olyckor

Vi har övervakat olycksfrekvensen för vår egen personal under en lång tid. 2014 började vi också att systematiskt övervaka olycksfrekvensen hos våra underentreprenörer.

Olycksfrekvens är en kvot som visar hur många olyckor med påföljande sjukfrånvaro som inträffade för varje miljon arbetstimmar. Förra året var vår olycksfrekvens 6:9, vilket är en bra siffra för ett stort byggföretag.

"Konkurrenterna i branschen utbyter ofta god säkerhetspraxis. Om en operatör drabbas av en svår olycka eller dödsfall på en byggarbetsplats, uppmanar de sina grannar att utföra inspektioner för sådant", förklarar Kati.

"Det är viktigt att orsakerna till olyckor utreds och rapporteras så att de inte inträffar igen", säger Kati.

Säkerhet och produktivitet går hand i hand

På en säker byggarbetsplats är det rent, och allt finns på rätt plats. "När det är god ordning på byggplatsen undviker vi inte bara olyckor till följd av att någon snubblar över föremål, utan det blir också lätt att hitta verktygen. På så sätt kan folk fokusera på själva arbetet", tillägger Kaskiala.

En olycka är ofta en indikation på att något är fel eller att det finns problem med processerna. När orsaken till problemet blir avhjälpt, blir det ofta samtidigt lättare att utföra arbetsuppgiften i fråga.

Byggarbetsplatser kännetecknas av att förhållandena ändras hela tiden. "Förutom allmän introduktionsutbildning hålls det veckovisa möten på våra byggarbetsplatser där vi tar upp aktuella problem. Dåligt informationsflöde leder till missnöje. Vi har etablerat rutinen med veckomöten för att förbättra situationen i det avseendet, och det är något som vår personal uppskattar."

Lemminkäinen ordnar en "arbetssäkerhetsvecka" i maj, med olika evenemang och kampanjer.

Text: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

Steg mot målet med noll olyckor

  • Säkerhet är en integrerad del i introduktionsutbildningen. Du kan lätt erhålla information från säkerhetschefer, anslagstavlor och arbetsledare.

Under 2013:

  • Vi införde krav på användning av personlig skyddsutrustning för hela koncernen.
  • Det blev obligatoriskt med gemensamma veckomöten där anställda och underentreprenörer på byggplatserna deltog. Utöver diskussionen om säkerhetsfrågor kan mötena också användas till produktionsledning.

Under 2014:

  • Vi började dokumentera olycksstatistik för underentreprenörer i hela koncernen.

Under 2015:

  • Rapporteringen av säkerhetsobservationer kommer att inkluderas i den månadsvisa rapporteringen om byggarbetsplatserna.
  • Införandet av krav på personlig skyddsutrustning kommer att fortsätta i alla verksamhetsländer.

2015-05-05

10 personer gillade detta