Återanvänd asfalt: en alltför väl bevarad hemlighet

”Lemminkäinen är bra på att återanvända gammal asfalt. Men tyvärr har vi inte varit särskilt bra på att sprida den informationen”, säger Lars Forstén, FoU-chef på centrallaboratoriet i Helsingfors.

Under de fyrtio år som Lars Forstén har arbetat för Lemminkäinen har han blivit en "asfaltsguru" som aldrig tröttnar på att tala om asfaltens goda egenskaper.

Asfalt består huvudsakligen av krossat grus- eller stenaggregat och oljebaserad bitumen. Under bygg- och beläggningsprojekt tas gamla asfaltsbeläggningar bort. De samlas upp och transporteras sedan till asfaltverket. Den gamla asfalten krossas därefter till en användbar råvara. Resultatet har det passande namnet RAP (återvunnen asfalt) och används i asfaltblandningar.

"Genom att återanvända bitumen och aggregat från gammal asfalt sänker vi vår energiförbrukning och släpper ut mindre koldioxid", säger Lars.

Lemminkäinen erbjuder beläggningstjänster i alla verksamhetsländer. Men Finland och Danmark ligger ett steg före de andra länderna när det gäller att använda RAP i asfalt.

Föryngra bitumen

En av anledningarna till att övriga nordiska länder släpar efter är att standarderna skiljer sig från land till land. Jämfört med Finland har Sverige mer restriktiva standarder, särskilt för de övre skikten.

"Sverige tillåter 20 procent RAP, Finland 50 procent", säger Lars. "Det svenska vägverket anser fortfarande att asfalt med RAP är hårdare och sprödare. Det var kanske så för tio år sedan men saker och ting har förändrats", säger Lars.

Lemminkäinens forskning har visat att vi nu lyckas mycket bra med att föryngra gammal bitumen genom att helt enkelt lägga till ny och mjukare bitumen. "Det innebär att dagens återanvända asfalt är precis lika bra som ny asfalt", säger Lars.

Ändrade standarder

I Danmark har laboratoriechef Lotte Regel Josephsen och hennes kollegor arbetat hårt för att ändra inställningen till RAP. Det har de gjort med framgång.

För två år sedan ändrade det danska vägverket sina anbudsförfrågningar. Idag får alla statliga vägar ha toppskikt av RAP, utom toppskikten på motorvägar. Även Köpenhamns stad har ändrat sina standarder.

"Tidigare tillät de ingen RAP alls. Nu tillåter de upp till 40 procent i basskikten", säger Lotte.

Men trots det är det vanligt att kunderna på den danska marknaden gör begränsningar i sina anbudsförfrågningar som är mer konservativa än de officiella standarderna.

"Det beror delvis på att många av kunderna använder gamla anbudshandlingar och inte har tillräckliga kunskaper om återanvänd asfalt. Dessutom tror en del att RAP kan påverka kvaliteten. Men det stämmer inte om entreprenören hanterar saken rätt och har rätt kompetens", säger Lotte.

Låg temperatur för hållbarhet

En annan framgångsrik produkt är lågtempererad asfalt (LTA). "Med den här produkten sparar du energi, skapar mindre föroreningar och förbättrar arbetsvillkoren för asfaltarbetare eftersom temperaturen är omkring 20 till 25 grader lägre, beroende på asfaltblandningen", säger Leo Kaariniemi, vice vd på tekniska kontoret för beläggningssegmentet.

Han förklarar att LTA främst används i Finland och Norge men han är säker på att bruket kommer att spridas till andra länder.

"Ibland tror folk att asfalt är motsatsen till ett grönt tänkande", säger Lotte. "Därför är det viktigt att berätta för världen att vi har dessa fantastiska produkter. Och att asfalt faktiskt är en produkt som är 100 procent återvinningsbar."

Text: Petra Sjouwerman
Bild: Lemminkäinen

Moderna fakta om asfalt

  • Lemminkäinen är en av de marknadens bästa återvinnare av asfalt, särskilt i Finland och Danmark
  • Lågtempererad asfalt används främst i Norge och Finland.
  • Med RAP och lågtempererad asfalt sparar du energikostnader och minskar koldioxidutsläpp.

2015-03-23

21 personer gillade detta