Att leva är att lära

I det här avsnittet kommer vi att undersöka och diskutera skador och tillbud på våra byggarbetsplatser. Anställda på Lemminkäinen berättar om händelser som vi alla kan ta lärdom av.

I våras föll en anställd hos en underleverantör genom ett tillfälligt skydd på en byggarbetsplats i Lahti, Finland. Den förberedda öppningen för ventilationskanalen hade täckts över men det fanns ingen varningsskylt. Skyddet gav vika. Medarbetaren föll ner till våningen under. Tack vare selen blev resultatet bara några blåmärken. Alla skydd måste skruvas fast så ordentligt att de inte kan ge vika ens för kraftig påverkan. De ska även vara tydligt uppmärkta samt kunna bära upp vikten av den...

2016-11-22

Ny verksamhetsmodell inom asfaltering – nyheter från fältet

Vi organiserade om verksamhetsmodellen för den finska asfalteringsverksamheten i början av 2016. Omorganisationen syftar till att klargöra arbetsfördelningen samt förbättra projektledningen och kundservicen. Erfarenheterna från fältet är positiva.

Läs mer

Framtiden ligger i informationsmodeller

När informationsmodeller tas fram modelleras en struktur och alla dess komponenter i 3D. Verktyg för att säkerställa att modellen kan användas under strukturens hela livscykel utvecklas.

Läs mer

Det är inte bara ord

Genom diskussioner om mål och utveckling lär sig våra arbetstagare och anställda vad som förväntas av dem. De får dessutom möjlighet att ge feedback och presentera utvecklingsidéer för förmannen.

Läs mer

Målinriktat arbete

Vi tillämpar ett nytt förhållningssätt till strategigenomförande. Vi ändrade inriktning på de seminarier som anordnades under våren.

Läs mer

Säkerhet börjar med mig

Uppmärksamhet säkerställer en säker arbetsdag. Det finns alltid tid att sätta på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Ta även hand om dina kollegor. Fråga om något är oklart.

Läs mer

Ett nytt hem: från grävningsplats till flerfamiljshus

Det gamla posthuset är borta, och flerfamiljshuset Posteljooni är under uppförande i området Kottby i Helsingfors. Vid arbetet på konstruktionsplatsen tas hela vår expertis i anspråk. Genom onlinetjänsten WebHome kan hela försörjningskedjan delta i arbetet.

Läs mer

Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Läs mer

Bra arbetsmetoder

Lemminkäinens principer för god affärssed är vägledande för hela vår verksamhet. Vår efterlevnadspolicy beskriver hur principerna för god affärssed ska omsättas i det dagliga arbetet.

Läs mer