Framtiden ligger i informationsmodeller

När informationsmodeller tas fram modelleras en struktur och alla dess komponenter i 3D. Verktyg för att säkerställa att modellen kan användas under strukturens hela livscykel utvecklas.

Vi använder mer och mer modellering av byggnadsinformation som verktyg i våra byggprojekt. "Informationsmodeller ingår i informationshantering. Det bästa med modellering är att visuell information i 3D är lättare att förstå. Kombinationsmodeller kan användas av alla inblandade parter" säger Kyösti Ratia , vice VD, infraprojekt. Detta gynnar kunden, eftersom utformningen och dess delar kan granskas som helhet. Dessutom är modellen illustrativ, vilket gör den enkel att diskutera. Parterna kan...

2016-09-13

Det är inte bara ord

Genom diskussioner om mål och utveckling lär sig våra arbetstagare och anställda vad som förväntas av dem. De får dessutom möjlighet att ge feedback och presentera utvecklingsidéer för förmannen.

Läs mer

Målinriktat arbete

Vi tillämpar ett nytt förhållningssätt till strategigenomförande. Vi ändrade inriktning på de seminarier som anordnades under våren.

Läs mer

Säkerhet börjar med mig

Uppmärksamhet säkerställer en säker arbetsdag. Det finns alltid tid att sätta på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Ta även hand om dina kollegor. Fråga om något är oklart.

Läs mer

Ett nytt hem: från grävningsplats till flerfamiljshus

Det gamla posthuset är borta, och flerfamiljshuset Posteljooni är under uppförande i området Kottby i Helsingfors. Vid arbetet på konstruktionsplatsen tas hela vår expertis i anspråk. Genom onlinetjänsten WebHome kan hela försörjningskedjan delta i arbetet.

Läs mer

Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Läs mer

Bra arbetsmetoder

Lemminkäinens principer för god affärssed är vägledande för hela vår verksamhet. Vår efterlevnadspolicy beskriver hur principerna för god affärssed ska omsättas i det dagliga arbetet.

Läs mer

Ge motorn en paus!

Sunt förnuft räcker långt för att se till att maskiner inte används i onödan. Sluta köra på tomgång – det påverkar både kostnaden och miljön.

Läs mer

Den viktiga säkerheten

Snart börjar asfalteringssäsongen. Kom ihåg att se över skyddsutrustningen i god tid inför den hektiska säsongen.

Läs mer