Ett nytt hem: från grävningsplats till flerfamiljshus

Det gamla posthuset är borta, och flerfamiljshuset Posteljooni är under uppförande i området Kottby i Helsingfors. Vid arbetet på konstruktionsplatsen tas hela vår expertis i anspråk. Genom onlinetjänsten WebHome kan hela försörjningskedjan delta i arbetet.

Rivningen av det gamla posthuset i Kottby gick smidigt, även om vi var tvungna att gräva lite djupare än planerat. Platsen ligger i en historiskt betydelsefull omgivning, nämligen i närheten av olympiabyn som byggdes för sommarspelen i Helsingfors 1952. Såväl de framtida hyresgästerna i Posteljooni som deras grannar och staden Helsingfors fastighetsförvaltning förväntar sig att vi ska fylla den tomma platsen. Med respekt för traditioner "Posteljooni är speciellt i så måtto att det är starkt...

2016-06-22

Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Läs mer

Bra arbetsmetoder

Lemminkäinens principer för god affärssed är vägledande för hela vår verksamhet. Vår efterlevnadspolicy beskriver hur principerna för god affärssed ska omsättas i det dagliga arbetet.

Läs mer

Ge motorn en paus!

Sunt förnuft räcker långt för att se till att maskiner inte används i onödan. Sluta köra på tomgång – det påverkar både kostnaden och miljön.

Läs mer

Den viktiga säkerheten

Snart börjar asfalteringssäsongen. Kom ihåg att se över skyddsutrustningen i god tid inför den hektiska säsongen.

Läs mer

Ett nytt hem: Posteljooni lockar invånare

Vi bygger nya lägenheter i den unika stadsdelen Kottby i Helsingfors. Lägenheterna är nu till salu. Kaisu och Ronald Sneitz hittade en lägenhet på 80 kvadratmeter på översta våningen i Posteljooni.

Läs mer

Vi fokuserar på våra styrkor

Den nya strategin för affärssegmentet Beläggning innehåller tre fokusområden. De går ut på att prioritera människorna, ta i bruk en ny verksamhetsmodell och möjliggöra tillväxt. Vi tar i bruk verksamhetsmodellen först i Finland. Vi frågade chefen för segmentet Robert (Robi Blumberg, maskinchef Poul Friedrich från tekniska byrån och byggplatschef Marko Wendelin vad detta innebär i det dagliga arbetet.

Läs mer

Stora projekt som modell

Inom segmentet husbyggnad satsar man på att etablera det man lärt sig i stora projekt inom hela organisationen. Ett uppdaterat verksamhetssystem har redan tagits i bruk. Vi intervjuade segmentets chef Pauli Mäkelä, utvecklingschef Hanne Perälä och projektingenjör Jarkko Lahti om hur den nya strategin genomförs.

Läs mer

Stark kompetens och öppet samarbete skapar grund för lönsam tillväxt i infraprojekt

Kunniga medarbetare är avgörande när strategin för infraprojektsegment ska genomföras. Vi bad om synpunkter av segmentchef Harri Kailasalo, produktionschef Andreas Elsing och den långvariga medarbetaren Martti Kauppinen.

Läs mer