Målinriktat arbete

Vi tillämpar ett nytt förhållningssätt till strategigenomförande. Vi ändrade inriktning på de seminarier som anordnades under våren.

Deltagarna inkluderade ledningsgrupper från länderna och områdena där vi är verksamma samt andra arbetstagare som spelar en nyckelroll i genomförandet av strategin. "Vi diskuterade vad som bör förändras och hur, och vem som ska delta i genomförandet. Den justerade strategin skiljer sig från den föregående markant, som mer var en överlevnadsstrategi som fokuserade på ekonomiska aspekter. Nu har vi redan huvudet ovanför vattenytan, så vi behöver en tydlig inriktning" säger Marcus Reijonen , Vic...

2016-08-16

Säkerhet börjar med mig

Uppmärksamhet säkerställer en säker arbetsdag. Det finns alltid tid att sätta på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Ta även hand om dina kollegor. Fråga om något är oklart.

Läs mer

Ett nytt hem: från grävningsplats till flerfamiljshus

Det gamla posthuset är borta, och flerfamiljshuset Posteljooni är under uppförande i området Kottby i Helsingfors. Vid arbetet på konstruktionsplatsen tas hela vår expertis i anspråk. Genom onlinetjänsten WebHome kan hela försörjningskedjan delta i arbetet.

Läs mer

Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Läs mer

Bra arbetsmetoder

Lemminkäinens principer för god affärssed är vägledande för hela vår verksamhet. Vår efterlevnadspolicy beskriver hur principerna för god affärssed ska omsättas i det dagliga arbetet.

Läs mer

Ge motorn en paus!

Sunt förnuft räcker långt för att se till att maskiner inte används i onödan. Sluta köra på tomgång – det påverkar både kostnaden och miljön.

Läs mer

Den viktiga säkerheten

Snart börjar asfalteringssäsongen. Kom ihåg att se över skyddsutrustningen i god tid inför den hektiska säsongen.

Läs mer

Ett nytt hem: Posteljooni lockar invånare

Vi bygger nya lägenheter i den unika stadsdelen Kottby i Helsingfors. Lägenheterna är nu till salu. Kaisu och Ronald Sneitz hittade en lägenhet på 80 kvadratmeter på översta våningen i Posteljooni.

Läs mer

Vi fokuserar på våra styrkor

Den nya strategin för affärssegmentet Beläggning innehåller tre fokusområden. De går ut på att prioritera människorna, ta i bruk en ny verksamhetsmodell och möjliggöra tillväxt. Vi tar i bruk verksamhetsmodellen först i Finland. Vi frågade chefen för segmentet Robert (Robi Blumberg, maskinchef Poul Friedrich från tekniska byrån och byggplatschef Marko Wendelin vad detta innebär i det dagliga arbetet.

Läs mer