Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Även bra metoder tål att förbättras. Vi har genomfört ett antal mindre förändringar i asfaltproduktionen i Lettland vilket har lett till avsevärda besparingar.

Utbildningen i Lean Six Sigma (LSS) i Lettland avslutades i början av 2016. Projektet hade tre utvecklingsmål: sänkta kostnader för asfaltproduktion och drivmedel, samt effektivare asfalteringsarbete. "Kostnaderna för vår asfaltproduktion var redan konkurrenskraftiga. Men vi valde att inte nöja oss med det. Vårt mål i samband med LSS-projektet var att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft", säger asfaltfabrikens chef Aivis Putniņš . Vi vidareutvecklade målsättningen genom att planera för...

2016-12-06

Att leva är att lära

I det här avsnittet kommer vi att undersöka och diskutera skador och tillbud på våra byggarbetsplatser. Anställda på Lemminkäinen berättar om händelser som vi alla kan ta lärdom av.

Läs mer

Ny verksamhetsmodell inom asfaltering – nyheter från fältet

Vi organiserade om verksamhetsmodellen för den finska asfalteringsverksamheten i början av 2016. Omorganisationen syftar till att klargöra arbetsfördelningen samt förbättra projektledningen och kundservicen. Erfarenheterna från fältet är positiva.

Läs mer

Framtiden ligger i informationsmodeller

När informationsmodeller tas fram modelleras en struktur och alla dess komponenter i 3D. Verktyg för att säkerställa att modellen kan användas under strukturens hela livscykel utvecklas.

Läs mer

Det är inte bara ord

Genom diskussioner om mål och utveckling lär sig våra arbetstagare och anställda vad som förväntas av dem. De får dessutom möjlighet att ge feedback och presentera utvecklingsidéer för förmannen.

Läs mer

Målinriktat arbete

Vi tillämpar ett nytt förhållningssätt till strategigenomförande. Vi ändrade inriktning på de seminarier som anordnades under våren.

Läs mer

Säkerhet börjar med mig

Uppmärksamhet säkerställer en säker arbetsdag. Det finns alltid tid att sätta på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Ta även hand om dina kollegor. Fråga om något är oklart.

Läs mer

Ett nytt hem: från grävningsplats till flerfamiljshus

Det gamla posthuset är borta, och flerfamiljshuset Posteljooni är under uppförande i området Kottby i Helsingfors. Vid arbetet på konstruktionsplatsen tas hela vår expertis i anspråk. Genom onlinetjänsten WebHome kan hela försörjningskedjan delta i arbetet.

Läs mer

Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Läs mer