Allt vi gör skapar värde för våra intressenter

Lemminkäinen bygger bostadshus, kommersiella fastigheter, trafikleder och diverse infrastrukturslösningar båda ovan och under jord. För detta krävs arbete, råmaterial, energi och vatten.

Vår verksamhet skapar mervärde för våra kunder och vår personal. Värdeskapande ses ofta som en ekonomisk kedja, men det är i själva verket mycket större än så. ”Vår verksamhet skapar värde för hela samhället. För att kunna maximera värdet som skapas måste verksamheten vara kostnadseffektiv. Lika viktigt är att vi minimerar de negativa effekterna av vår verksamhet”, säger Robert ”Robi” Blumberg , Executive Vice President, Paving. Att minimera de negativa effekterna innebär bland annat effektiv...

2017-06-06

Att se helheten

Lean Six Sigma-projekt hjälpte oss uppnå betydande besparingar i samband med asfalteringen av Western High-Speed Diameter i Sankt Petersburg.

Läs mer

Öppen och snabb kommunikation på arbetsplatsen

Vikten av bra kommunikation i samband med byggprojekt blev tydlig i tunnelprojektet Rantaväylä i Tammerfors. Finlands längsta vägtunnel inne i en stadskärna byggdes genom ett samarbete där vi var huvudleverantör.

Läs mer

Krossande effektiva processer

Många metoder för hantering av stenmaterial har förbättrats under åren. Ibland finns det dock anledning att åter tänka igenom saker och ting.

Läs mer

Byggt av oss

Vi bygger lägenheter i flera växande stadsregioner i Finland. Förmannen Tuija Ingberg och projektingenjören Emmi Ollikainen känner att det jobb de gör är grundläggande men viktigt.

Läs mer

Det är skönt att kunna gå i en skola byggd i trä

I Pudasjärvi i norra Finland byggde vi ett skolcampus i trä. Skolan, som öppnade i augusti, har fått beröm av både elever och lärare.

Läs mer

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Även bra metoder tål att förbättras. Vi har genomfört ett antal mindre förändringar i asfaltproduktionen i Lettland vilket har lett till avsevärda besparingar.

Läs mer

Att leva är att lära

I det här avsnittet kommer vi att undersöka och diskutera skador och tillbud på våra byggarbetsplatser. Anställda på Lemminkäinen berättar om händelser som vi alla kan ta lärdom av.

Läs mer

Ny verksamhetsmodell inom asfaltering – nyheter från fältet

Vi organiserade om verksamhetsmodellen för den finska asfalteringsverksamheten i början av 2016. Omorganisationen syftar till att klargöra arbetsfördelningen samt förbättra projektledningen och kundservicen. Erfarenheterna från fältet är positiva.

Läs mer