Känn dig själv, förstå andra

En bra chef är en viktig tillgång. Vi vill hjälpa alla våra chefer att bli ännu bättre på vad de gör. Vår utbildning under våren var ett tillfälle då de kunde lära sig mer om sig själva och om att arbeta med andra.

”Utbildningen hjälpte mig att utveckla en tydligare förståelse för vad mina egna styrkor är”, säger Miia Havukainen , upphandlingsingenjör vid Bygg, Finland. Miia deltog i en utbildning som organiserades för Lemminkäinens Finlandsbaserade chefer under våren. Kursen började med en självutvärdering och avslutades med feedback från fem kollegor. Stefan Malm, chef för infrastrukturprojekt, deltog i samma kurs. Han säger att den gav honom mer förtroende som chef. ”Jag skulle rekommendera kursen ti...

2017-09-12

En digital titt på ditt nya hem

Vi introducerar nya verktyg och tjänster som gör det möjligt för våra bostadsfastighetskunder att få en tydligare uppfattning av hur deras framtida hem kommer att se ut.

Läs mer

Ett nytt hem: Ljust och rymligt boende på Posteljooni

Kaisu och Ronald Sneitz besöker sitt nya hem på femte våningen i Posteljooni-flervåningshuset i Helsingfors, Finland.

Läs mer

Allt vi gör skapar värde för våra intressenter

Lemminkäinen bygger bostadshus, kommersiella fastigheter, trafikleder och diverse infrastrukturslösningar båda ovan och under jord. För detta krävs arbete, råmaterial, energi och vatten.

Läs mer

Att se helheten

Lean Six Sigma-projekt hjälpte oss uppnå betydande besparingar i samband med asfalteringen av Western High-Speed Diameter i Sankt Petersburg.

Läs mer

Öppen och snabb kommunikation på arbetsplatsen

Vikten av bra kommunikation i samband med byggprojekt blev tydlig i tunnelprojektet Rantaväylä i Tammerfors. Finlands längsta vägtunnel inne i en stadskärna byggdes genom ett samarbete där vi var huvudleverantör.

Läs mer

Krossande effektiva processer

Många metoder för hantering av stenmaterial har förbättrats under åren. Ibland finns det dock anledning att åter tänka igenom saker och ting.

Läs mer

Byggt av oss

Vi bygger lägenheter i flera växande stadsregioner i Finland. Förmannen Tuija Ingberg och projektingenjören Emmi Ollikainen känner att det jobb de gör är grundläggande men viktigt.

Läs mer

Det är skönt att kunna gå i en skola byggd i trä

I Pudasjärvi i norra Finland byggde vi ett skolcampus i trä. Skolan, som öppnade i augusti, har fått beröm av både elever och lärare.

Läs mer