Öppen och snabb kommunikation på arbetsplatsen

Vikten av bra kommunikation i samband med byggprojekt blev tydlig i tunnelprojektet Rantaväylä i Tammerfors. Finlands längsta vägtunnel inne i en stadskärna byggdes genom ett samarbete där vi var huvudleverantör.

Vi träffar våra intervjuobjekt på samarbetskontoret för projektet Rantaväylä-tunneln i finska Tammerfors, i en rymlig före detta industrilokal. Härifrån delegerades projektets kommunikationsuppgifter till de som kunde hantera dem på bästa sätt. Utöver Lemminkäinen omfattade samarbetet även Tammerfors stad, finska Trafikverket och två ingenjörskontor. ”På vårt gemensamma kontor hade vi åtkomst till all information hela tiden. När det var något vi inte visste kunde vi ropa till varandra över...

2017-04-11

Krossande effektiva processer

Många metoder för hantering av stenmaterial har förbättrats under åren. Ibland finns det dock anledning att åter tänka igenom saker och ting.

Läs mer

Byggt av oss

Vi bygger lägenheter i flera växande stadsregioner i Finland. Förmannen Tuija Ingberg och projektingenjören Emmi Ollikainen känner att det jobb de gör är grundläggande men viktigt.

Läs mer

Det är skönt att kunna gå i en skola byggd i trä

I Pudasjärvi i norra Finland byggde vi ett skolcampus i trä. Skolan, som öppnade i augusti, har fått beröm av både elever och lärare.

Läs mer

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Även bra metoder tål att förbättras. Vi har genomfört ett antal mindre förändringar i asfaltproduktionen i Lettland vilket har lett till avsevärda besparingar.

Läs mer

Att leva är att lära

I det här avsnittet kommer vi att undersöka och diskutera skador och tillbud på våra byggarbetsplatser. Anställda på Lemminkäinen berättar om händelser som vi alla kan ta lärdom av.

Läs mer

Ny verksamhetsmodell inom asfaltering – nyheter från fältet

Vi organiserade om verksamhetsmodellen för den finska asfalteringsverksamheten i början av 2016. Omorganisationen syftar till att klargöra arbetsfördelningen samt förbättra projektledningen och kundservicen. Erfarenheterna från fältet är positiva.

Läs mer

Framtiden ligger i informationsmodeller

När informationsmodeller tas fram modelleras en struktur och alla dess komponenter i 3D. Verktyg för att säkerställa att modellen kan användas under strukturens hela livscykel utvecklas.

Läs mer

Det är inte bara ord

Genom diskussioner om mål och utveckling lär sig våra arbetstagare och anställda vad som förväntas av dem. De får dessutom möjlighet att ge feedback och presentera utvecklingsidéer för förmannen.

Läs mer