En digital titt på ditt nya hem

Vi introducerar nya verktyg och tjänster som gör det möjligt för våra bostadsfastighetskunder att få en tydligare uppfattning av hur deras framtida hem kommer att se ut.

Med vår digitala app kan du göra ändringar i interiörsdesignen och till och med se en 3D-tolkning av ditt framtida hem. I våra appar använder vi både virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). ”Vi använder 3D-modellering för att skapa datoriserade illustrationer av de bostadshus vi bygger. Du kan exempelvis besöka en VR-version av vårt nya Lumme-bostadsprojekt i Vanda, antingen via din egen webbläsare eller genom att använda ett VR-headset, vilket skapar en upplevelse av att vara...

2017-08-16

Ett nytt hem: Ljust och rymligt boende på Posteljooni

Kaisu och Ronald Sneitz besöker sitt nya hem på femte våningen i Posteljooni-flervåningshuset i Helsingfors, Finland.

Läs mer

Allt vi gör skapar värde för våra intressenter

Lemminkäinen bygger bostadshus, kommersiella fastigheter, trafikleder och diverse infrastrukturslösningar båda ovan och under jord. För detta krävs arbete, råmaterial, energi och vatten.

Läs mer

Att se helheten

Lean Six Sigma-projekt hjälpte oss uppnå betydande besparingar i samband med asfalteringen av Western High-Speed Diameter i Sankt Petersburg.

Läs mer

Öppen och snabb kommunikation på arbetsplatsen

Vikten av bra kommunikation i samband med byggprojekt blev tydlig i tunnelprojektet Rantaväylä i Tammerfors. Finlands längsta vägtunnel inne i en stadskärna byggdes genom ett samarbete där vi var huvudleverantör.

Läs mer

Krossande effektiva processer

Många metoder för hantering av stenmaterial har förbättrats under åren. Ibland finns det dock anledning att åter tänka igenom saker och ting.

Läs mer

Byggt av oss

Vi bygger lägenheter i flera växande stadsregioner i Finland. Förmannen Tuija Ingberg och projektingenjören Emmi Ollikainen känner att det jobb de gör är grundläggande men viktigt.

Läs mer

Det är skönt att kunna gå i en skola byggd i trä

I Pudasjärvi i norra Finland byggde vi ett skolcampus i trä. Skolan, som öppnade i augusti, har fått beröm av både elever och lärare.

Läs mer

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Även bra metoder tål att förbättras. Vi har genomfört ett antal mindre förändringar i asfaltproduktionen i Lettland vilket har lett till avsevärda besparingar.

Läs mer