Full fart framåt!

Asfalteringssegmentet har höga men realistiska ambitioner i sin nya strategi.

Enligt Juha Mäkiaho , chef för produktion, utrustning och underhåll inom asfalteringssegmentet i Finland, känner alla tillförsikt till den nya strategin, men de är också medvetna om att det krävs hårt arbete för att implementera den. Till viss del finns det också en osäkerhet och ett motstånd mot förändring. "Implementeringen av strategin kräver hårt arbete från ledningen och personalen. Regioncheferna har till exempel haft ett relativt självständigt ansvar för försäljning, produktion och...

2016-05-10

Bra arbetsmetoder

Lemminkäinens principer för god affärssed är vägledande för hela vår verksamhet. Vår efterlevnadspolicy beskriver hur principerna för god affärssed ska omsättas i det dagliga arbetet.

Läs mer

Ge motorn en paus!

Sunt förnuft räcker långt för att se till att maskiner inte används i onödan. Sluta köra på tomgång – det påverkar både kostnaden och miljön.

Läs mer

Den viktiga säkerheten

Snart börjar asfalteringssäsongen. Kom ihåg att se över skyddsutrustningen i god tid inför den hektiska säsongen.

Läs mer

Ett nytt hem: Posteljooni lockar invånare

Vi bygger nya lägenheter i den unika stadsdelen Kottby i Helsingfors. Lägenheterna är nu till salu. Kaisu och Ronald Sneitz hittade en lägenhet på 80 kvadratmeter på översta våningen i Posteljooni.

Läs mer

Vi fokuserar på våra styrkor

Den nya strategin för affärssegmentet Beläggning innehåller tre fokusområden. De går ut på att prioritera människorna, ta i bruk en ny verksamhetsmodell och möjliggöra tillväxt. Vi tar i bruk verksamhetsmodellen först i Finland. Vi frågade chefen för segmentet Robert (Robi Blumberg, maskinchef Poul Friedrich från tekniska byrån och byggplatschef Marko Wendelin vad detta innebär i det dagliga arbetet.

Läs mer

Stora projekt som modell

Inom segmentet husbyggnad satsar man på att etablera det man lärt sig i stora projekt inom hela organisationen. Ett uppdaterat verksamhetssystem har redan tagits i bruk. Vi intervjuade segmentets chef Pauli Mäkelä, utvecklingschef Hanne Perälä och projektingenjör Jarkko Lahti om hur den nya strategin genomförs.

Läs mer

Stark kompetens och öppet samarbete skapar grund för lönsam tillväxt i infraprojekt

Kunniga medarbetare är avgörande när strategin för infraprojektsegment ska genomföras. Vi bad om synpunkter av segmentchef Harri Kailasalo, produktionschef Andreas Elsing och den långvariga medarbetaren Martti Kauppinen.

Läs mer

Stora framsteg inom arbetssäkerhet

Bättre rutiner ger mindre problem och färre olyckor. När ett nytt sätt att arbeta känns naturligt, är förändringen varaktig.

Läs mer