Byggt av oss

Vi bygger lägenheter i flera växande stadsregioner i Finland. Förmannen Tuija Ingberg och projektingenjören Emmi Ollikainen känner att det jobb de gör är grundläggande men viktigt.

Himmelen är grå, marken är lerig och deras ansikten är våta av regnet. Det här är vardagslivet på en byggarbetsplats i november, men personerna på arbetsplatsen brukar inte oroa sig över småsaker. Vi befinner oss i Lejledistriktet i Vanda, ca 15 km från Helsingfors, där det byggs bostäder för 2 500 personer. Den här området kommer att bestå av flerfamiljshus och radhus. ”Den här bostadshuset kommer att vara klart i slutet av juni nästa år, tillsammans med ett parkeringshus. Vi bygger även en...

2017-02-28

Det är skönt att kunna gå i en skola byggd i trä

I Pudasjärvi i norra Finland byggde vi ett skolcampus i trä. Skolan, som öppnade i augusti, har fått beröm av både elever och lärare.

Läs mer

Inget är så bra att det inte kan bli bättre

Även bra metoder tål att förbättras. Vi har genomfört ett antal mindre förändringar i asfaltproduktionen i Lettland vilket har lett till avsevärda besparingar.

Läs mer

Att leva är att lära

I det här avsnittet kommer vi att undersöka och diskutera skador och tillbud på våra byggarbetsplatser. Anställda på Lemminkäinen berättar om händelser som vi alla kan ta lärdom av.

Läs mer

Ny verksamhetsmodell inom asfaltering – nyheter från fältet

Vi organiserade om verksamhetsmodellen för den finska asfalteringsverksamheten i början av 2016. Omorganisationen syftar till att klargöra arbetsfördelningen samt förbättra projektledningen och kundservicen. Erfarenheterna från fältet är positiva.

Läs mer

Framtiden ligger i informationsmodeller

När informationsmodeller tas fram modelleras en struktur och alla dess komponenter i 3D. Verktyg för att säkerställa att modellen kan användas under strukturens hela livscykel utvecklas.

Läs mer

Det är inte bara ord

Genom diskussioner om mål och utveckling lär sig våra arbetstagare och anställda vad som förväntas av dem. De får dessutom möjlighet att ge feedback och presentera utvecklingsidéer för förmannen.

Läs mer

Målinriktat arbete

Vi tillämpar ett nytt förhållningssätt till strategigenomförande. Vi ändrade inriktning på de seminarier som anordnades under våren.

Läs mer

Säkerhet börjar med mig

Uppmärksamhet säkerställer en säker arbetsdag. Det finns alltid tid att sätta på sig skyddsutrustning på rätt sätt. Ta även hand om dina kollegor. Fråga om något är oklart.

Läs mer