Robert Blumberg

Chef för affärssegmentet Beläggning, Lemminkäinens huvudkontor, Helsingfors, Finland

Jag är en resande man från Åbo, Finland. Jag föddes där för 40 år sedan och kände inget behov av att flytta någon annanstans. Efter ett sommarjobb i Tyskland och examensarbete i Kajana i Finland, ändrade jag helt inställning – det fanns ett liv utanför Åbo och Finland. Efter min magisterexamen i maskinteknik från Åbo Akademi förde arbetet mig till olika platser i världen. Vi bodde i Kina i fyra år och förra året tillbringade jag större delen av min tid i Tyskland. Min fru och jag har fyra barn och en liten hund. De flyttar snart med mig från Åbo till Esbo, där min fru är född.

Jag arbetar som chef för affärssegmentet Beläggning på Lemminkäinen. Jag började på företaget i början av året och har fortfarande en hel del att lära mig. Jag ansvarar för Lemminkäinens mest internationella segment och särskilt för Norden och Baltikum.

Det bästa med mitt jobb är att få träffa kunniga medarbetare i olika länder. Jag känner mig välkommen även om jag kommer från en annan bransch.

Om jag får önska mig något skulle jag vilja att alla på Lemminkäinen talade samma språk. Ett gemensamt språk skulle förenkla administrationen. Vi har uppnått goda resultat i vårt segment det senaste året. Jag tror dock att det fortfarande finns gott om utrymme för förbättringar.

Det här skulle jag vilja fråga en kollega: Vad har du gjort annorlunda jämfört med tidigare och vad har detta hjälpt dig att uppnå?

Nästa Lemminkäinen-medarbetare i den här serien besvarar frågan och ställer en fråga till en annan kollega.

Text: Johanna Paasikangas-Tella
Bild: Tomi Nuotsalo

2015-03-23

13 personer gillade detta