Kaarle Henrik Pentti 1918–2014

En varm vän av Lemminkäinen har gått bort

Industrirådet överstelöjtnant K.H. Pentti från Helsingfors avled den 29 december 2014. Han blev 96 år gammal. Hans far SJ. Pentti var aktivist, medlem av Vita gardet och industriman. Hans mor, Helmi Arneberg-Pentti, var en inflytelserik nyckelperson i Lotta Svärd-organisationen. Vita gardet blev en del av K.H. Penttis liv redan under skolåren. Han utexaminerades som etta i klassen med underofficers grad från Finlands militärakademi 1941. I kriget mot Sovjetunionen var han bland annat befälhavare för luftförsvarsbataljonen i Helsingfors.

Efter kriget tog han en magisterexamen inom teknik, ekonomi och företagsekonomi och innehade chefsbefattningar på större företag: United Paper Mills, Shell och Neste. Dessutom byggde han upp det finska systemet för försörjningsberedskap.

Pentti var ordförande för Lemminkäinens styrelse 1959 till 1966 och 1978 till 1993. Under hans överinseende växte ett relativt blygsamt betongföretag till en internationell byggkoncern och ett börsnoterat företag. Företagets utveckling gynnades av hans ovanligt breda kunskap och erfarenhet. Han hade utmärkta språkkunskaper och var bland annat en stark förespråkare för internationalisering. Han var också en stor förebild på områden som allmänbildning, gott uppförande, klädsel och korrekt språkbruk. På hans initiativ inrättades Oskari Vilamo-fonden 1985 för att stödja högre forskning inom byggande. Vilamo var hans svärfar.

K.H. Pentti var en renässansmänniska. Han blev hedersdoktor i teknik och militärvetenskap. Han spelade valthorn i flera orkestrar. Han var också begåvad i idrott och vann flera nationella mästerskap i olika bollspel. Han spelade boboll, basket, fotboll, ishockey och landhockey. K.H. Pentti var en karismatisk person som hans medarbetare minns med stor värme.

Text: Matti Aalto

2015-03-18

9 personer gillade detta