Värderingar märks i praktiken

Värderingar kan verka abstrakta men de återspeglas i vårt beteende på jobbet och på fritiden.

Våra värderingar märks i vår förmåga att samarbeta med andra. Som Casimir formulerade det i samband med publiceringen av vår strategi spelar vi för att vinna men det baseras på lagarbete och optimering av begränsade resurser. För att nå framgång måste vi agera som ett Lemminkäinen. Vi måste fokusera på oss själva och glömma bort "de andra".

Vilka värderingar ger ditt arbete uttryck för? Jag hoppas att alla kommer att fundera på hur viktiga våra värderingar är i det dagliga arbetet. Till exempel betyder "vi visar respekt och förtroende" olika saker för olika människor. Hur går det till att visa förtroende och respekt gentemot kollegor, kunder och samarbetspartner?

Jag hoppas att du även tar dig tid att fundera på Lemminkäinens strategi. Ditt arbete blir ännu mer relevant och betydelsefullt när du förstår dina mål. Med andra ord: prestera på topp och förutsätt att dina kollegor också gör det. Var öppen med återkoppling – vi ansvarar alla för samarbetsklimatet och en positiv inställning.

Enligt resultaten i personalundersökningen bryr vi oss om och är stolta över våra medarbetare. Jag hoppas att vi kommer att vara ännu stoltare över vårt arbete i framtiden. Rätt inställning, skickligt ledarskap och lagarbete är nyckeln till framgång.

Tania Jarrett
Verkställande personaldirektör

Värderingar märks i praktiken

Vi sätter människor först.
Vi visar respekt och förtroende.
Vi samarbetar för att lyckas.

2015-12-15

24 personer gillade detta