Rörliga maskiner

Vi genomför beläggningsprojekt i alla våra verksamhetsländer, huvudsakligen med hjälp av vår egen utrustning. Maskinerna är inaktiva när de kan behövas någon annanstans.

Det tekniska beläggningskontoret har börjat samordna vår flotta centralt så att maskinerna finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi flyttar både enklare maskiner och särskild utrustning till platser där kunderna behöver dem och länder där det är högsäsong.

Nyligen flyttade vi till exempel ett asfaltverk från Finland till Ryssland, där kapaciteten behövdes för ett projekt på M4-motorvägen.

Centraliseringen sparar oss mycket tid. Under de närmaste tre åren kommer vår investeringsnivå att vara lägre än tidigare. Därför är det viktigt att ha en rörlig flotta. Vi kommer att sälja maskiner som inte behövs.

Det tekniska kontoret ansvarar för flottförvaltning och harmonisering av verksamhetssätt. Målet är att införa liknande metoder överallt genom att anta bästa praxis. Vi börjar med kontroll av samma nyckeltal i alla länder för att se var skillnaderna är störst. Det tekniska kontoret omfattar även centrallaboratoriet i Finland som i allt högre grad kommer att samordna samarbetet med laboratorier i andra länder.

Om du har idéer eller förslag kring beläggning kan du dela med dig av dem med din förman eller kontakta mig direkt.

Leo Kaariniemi
Beläggning, Tekniskt kontor

2015-06-08

22 personer gillade detta