Grunden för lönsam affärsverksamhet är en nöjd kund

Vi måste ta hand om våra kundrelationer och vara stolta över goda relationer. Den viktigaste faktorn när vi bygger upp goda och varaktiga kundrelationer är vi själva, dvs. medarbetarna. Vi producerar rätt sorts tjänster i rätt tid för våra kunder. Vårt mål är självklart att alla hela tiden ska sträva efter att göra sitt bästa, med glädje och stolthet.

I varje projekt är vårt främsta mål en nöjd kund. Till en lyckad kundrelation bidrar en aktiv och positiv attityd i alla kontakter med kunden, även i problemsituationer. Då måste vi lyssna på kunden och tillsammans hitta lösningar på problemet.

Inte en enda kund får vi gratis, utan vi måste förtjäna varje kund. Därför är det viktigt att samarbeta med kunden i stället för att vara kundens motståndare.

Alla måste hitta entusiasm och energi för arbetet på sitt eget sätt. Jag tror att om viljan finns, så finns också förmågan. Ett av mina egna mål i år var att klara av en Ironman-tävling. Och det gjorde jag, även om träningen begränsades på grund av tre barn och ett tidskrävande arbete. Jag simmade 3,8 kilometer, cyklade 180 kilometer och efter att därefter ha sprungit ett maraton var segerkänslan i mål helt otrolig.

Våga vara stolt över ditt arbete, din arbetsplats och vår mer än hundraåriga historia. Och våga framför allt vara stolt över våra kunniga och erfarna medarbetare.

Om viljan finns, finns förmågan. Låt även våra kunder märka av detta!

Mattias Jonasson
Affärsområdeschef Beläggning
Sverige

2015-10-06

34 personer gillade detta