Personal sökes

Den planerade företagsfusionen mellan Lemminkäinen och YIT var en av sommarens stora nyheter för Lemminkäinen och för hela byggbranschen. Det nya företaget kommer att ha en stark finansiell ställning och starkt kassaflöde, och dessutom mer än hundra års erfarenhet från byggsektorn. Det blir en konkurrenskraftig aktör på marknaderna i Nordeuropa.

Det nya företaget kommer dessutom att bli en allt bättre arbetsplats. Hittills har bristen på kompetent personal varit ett stort hinder för tillväxt både för oss och för YIT. Eftersom det inte går att nå den tillväxt som är vårt mål med företagsfusionen utan personal som ser till att jobbet blir gjort behöver vi anställa. Det nya företaget har som mål att kunna erbjuda alltfler intressanta jobb och karriärvägar. Efter företagsfusionen kommer samma företag som tidigare att kvarstå som...

2017-09-13

Smidiga teknologilösningar för att utveckla verksamheten

En hackathon-tävling är ett koncept som fungerar i sökandet efter nya idéer för vilken affärsverksamhet som helst. Det är fråga om en innovationstävling under vilken utomstående team bjuds in för att finna lösningar på ett problem företaget presenterar.

Läs mer

Genom att planera och följa upp lyckas du!

För oss var strandtunneln i Tammerfors på många sätt ett unikt projekt. Den fem års långa entreprenaden nådde sin kulmen i november 2016, när tunneln öppnades för trafiken. I byggandet deltog cirka 190 av våra yrkesmän och nästan 200 underleverantörer.

Läs mer

Returasfalt är ekologisk och ekonomisk

Visste du att asfalt är till 100 procent återvinningsbar, samt att Lemminkäinen är världens ledande företag inom återvinning av asfalt?

Läs mer

Bättre service till rätt pris

Lemminkäinen är en stor köpare i byggbranschen. Det är vårt ansvar att se till att vi köper produkter av hög kvalitet och tjänster till bästa pris. Vår köpkraft och våra beslut påverkar utvecklingen för våra underleverantörer och branschen som helhet.

Läs mer

Vi kan bli marknadsvinnare som ett Lemminkäinen

Gruppen som ansvarar för att utveckla strategin för affärsområdet Infraprojekt har sedan 2015 arbetat med att införa en gemensam verksamhetsplanering och verksamhetsmodell.

Läs mer

Lönar det sig att spetsa öronen?

Vad menar vi när vi talar om hållbar utveckling eller företagsansvar? Varför borde alla inom Lemminkäinen vara intresserade av det?

Läs mer

Värderingar märks i praktiken

Värderingar kan verka abstrakta men de återspeglas i vårt beteende på jobbet och på fritiden.

Läs mer

Grunden för lönsam affärsverksamhet är en nöjd kund

Vi måste ta hand om våra kundrelationer och vara stolta över goda relationer. Den viktigaste faktorn när vi bygger upp goda och varaktiga kundrelationer är vi själva, dvs. medarbetarna. Vi producerar rätt sorts tjänster i rätt tid för våra kunder. Vårt mål är självklart att alla hela tiden ska sträva efter att göra sitt bästa, med glädje och stolthet.

Läs mer