Lönar det sig att spetsa öronen?

Vad menar vi när vi talar om hållbar utveckling eller företagsansvar? Varför borde alla inom Lemminkäinen vara intresserade av det?

Med hållbar utveckling avses att både människan, miljön och ekonomin tas i beaktande såväl vid beslutsfattandet som i vardagen. Socialt ansvar handlar om sysselsättning och omsorg för arbetstagaren. Det omfattar också vårt förhållande till andra, såsom kunder och myndigheter. Som ett stort byggföretag påverkar vi oundvikligen miljön. Vi minimerar de skadliga effekterna bland annat genom att effektivera energi- och materialförbrukningen och göra produktionen miljövänligare – till exempel med...

2016-03-15

Värderingar märks i praktiken

Värderingar kan verka abstrakta men de återspeglas i vårt beteende på jobbet och på fritiden.

Läs mer

Grunden för lönsam affärsverksamhet är en nöjd kund

Vi måste ta hand om våra kundrelationer och vara stolta över goda relationer. Den viktigaste faktorn när vi bygger upp goda och varaktiga kundrelationer är vi själva, dvs. medarbetarna. Vi producerar rätt sorts tjänster i rätt tid för våra kunder. Vårt mål är självklart att alla hela tiden ska sträva efter att göra sitt bästa, med glädje och stolthet.

Läs mer

Rörliga maskiner

Vi genomför beläggningsprojekt i alla våra verksamhetsländer, huvudsakligen med hjälp av vår egen utrustning. Maskinerna är inaktiva när de kan behövas någon annanstans.

Läs mer

Kära Lemminkäinen-medarbetare

Du läser det första numret av koncernens gemensamma personaltidning som utkommer i alla våra verksamhetsländer på totalt åtta språk.

Läs mer