Returasfalt är ekologisk och ekonomisk

Visste du att asfalt är till 100 procent återvinningsbar, samt att Lemminkäinen är världens ledande företag inom återvinning av asfalt?

Våra kunders efterfrågan på mer ekologisk asfaltering har ökat. Vi har redan utvecklat återvinningen av asfalt genom flerårig forskning samt genom test och utveckling av utrustning och flotta. Miljön är den största vinnaren Vi sparar på icke förnybara naturresurser genom att använda gammal asfalt som råmaterial. Asfalt består mest av gruskross och ett bindemedel, bitumen. Genom att samla gammal asfalt sparar vi både på granit och olja, som behövs i tillverkningen av bitumen. Dessutom sjunker...

2016-12-07

Bättre service till rätt pris

Lemminkäinen är en stor köpare i byggbranschen. Det är vårt ansvar att se till att vi köper produkter av hög kvalitet och tjänster till bästa pris. Vår köpkraft och våra beslut påverkar utvecklingen för våra underleverantörer och branschen som helhet.

Läs mer

Vi kan bli marknadsvinnare som ett Lemminkäinen

Gruppen som ansvarar för att utveckla strategin för affärsområdet Infraprojekt har sedan 2015 arbetat med att införa en gemensam verksamhetsplanering och verksamhetsmodell.

Läs mer

Lönar det sig att spetsa öronen?

Vad menar vi när vi talar om hållbar utveckling eller företagsansvar? Varför borde alla inom Lemminkäinen vara intresserade av det?

Läs mer

Värderingar märks i praktiken

Värderingar kan verka abstrakta men de återspeglas i vårt beteende på jobbet och på fritiden.

Läs mer

Grunden för lönsam affärsverksamhet är en nöjd kund

Vi måste ta hand om våra kundrelationer och vara stolta över goda relationer. Den viktigaste faktorn när vi bygger upp goda och varaktiga kundrelationer är vi själva, dvs. medarbetarna. Vi producerar rätt sorts tjänster i rätt tid för våra kunder. Vårt mål är självklart att alla hela tiden ska sträva efter att göra sitt bästa, med glädje och stolthet.

Läs mer

Rörliga maskiner

Vi genomför beläggningsprojekt i alla våra verksamhetsländer, huvudsakligen med hjälp av vår egen utrustning. Maskinerna är inaktiva när de kan behövas någon annanstans.

Läs mer

Kära Lemminkäinen-medarbetare

Du läser det första numret av koncernens gemensamma personaltidning som utkommer i alla våra verksamhetsländer på totalt åtta språk.

Läs mer