Prisbelönt spännarmering

2015 fick vi en internationell utmärkelse för våra efterspända konstruktioner i parkeringsanläggningen Tapiola i finska Esbo.

Tapiola-projektet i Esbo har fått den internationella utmärkelsen Award for Excellence 2015 för parkeringskonstruktioner som utdelas av PTI (Post-Tensioning Institute). Priset avsåg spännarmeringskonstruktionerna i Tapiola och delades ut i april i Houston i USA. För designen stod Sweco Structures, medan Lemminkäinen ansvarade för själva utförandet.

Detta specialpris utdelas vartannat år. Vid korandet av vinnaren tas hänsyn till konstruktionens kreativitet, innovationsgrad, särprägel, kostnadseffektivitet, funktionalitet, utförbarhet och estetiska utformning.

Professionella montörer är nyckeln

"Vi blev alla extremt stolta över den här utmärkelsen. Entreprenaden var en utmaning för oss. Projektet bestod av 49 separata gjutformar, med totalt cirka 15 mil fästen som behövde monteras för att stärka betongkonstruktionen. Projektet löpte från maj 2014 till december 2014", berättar Mikko Toivonen, chef på enheten för spännarmeringskonstruktioner.

"När man arbetar med spänningsarmering är nyckeln att ha professionella montörer som kan sina respektive områden. Utrustningen måste vara i topptrim och planeringen fungera", lägger Mikko till.

Text: Riikka Vuokila
Foto: Lemminkäinen

2015-09-22

2 personer gillade detta