PPP och allianser – nya samarbetsformer

Traditionellt har Lemminkäinen, kunden och andra entreprenörer suttit på olika sidor av bordet, men nu börjar vi samarbeta.

PPP-tjänster håller uppe värdet på investeringar

Våra PPP-tjänster startar redan vid konstruktionen av byggnaden och fortsätter efter dess färdigställande under en investeringsperiod på 25 år. Under den tiden ansvarar vi för underhåll, skötsel, separat avtalade användartjänster och underhållsreparationer av fastigheten.

Modellen kräver ett fungerande partnerskap, integration mellan kompetenser och förståelse för de olika parternas behov. I våra skolprojekt tar vi fram en öppen framtidsinriktad utbildningsmiljö tillsammans med experter inom pedagogik och användare.

I en fastighet som är välbyggd och väl förvaltad trivs brukarna och ägaren kan vara säker på att investeringen behåller sitt värde.

Vi har också använt oss av PPP-modellen vid några stora motorvägsprojekt i Finland, där vi ansvarar såväl för vägunderhåll som för finansiering och konstruktion.

Ger nya insikter

I ett alliansavtal arbetar designers, entreprenörer och kunden i samma organisation. Arbetet är effektivt: alla arbetar tillsammans i linje med avtalade mål, och projektets data är direkt tillgängliga för alla. Riskerna och fördelarna delas mellan alla parter.

En allians kan också beskrivas som en tankesmedja. Vi kan snabbt testa nya insikter och förkorta byggtider, minska risker och spara kostnader.

Text: Riitta Sippola

Våra PPP-projekt i Finland:

  • Heinsuoskolan och Kalliolaskolan i Hollola
  • Pudasjärvis virkesskolas campus
  • Samhällscentret Kastelli, Uleåborg
  • Fyra skolor och en förskola, Kupio
  • Flera polis- och domstolsbyggnader i hela Finland
  • Motorvägen E18 Lojo–Muurla

Våra alliansprojekt i Finland:

  • Rantaväylä-tunneln i Tammerfors
  • Samhällscentret Hiukkavaara, Uleåborg
  • Kempele vårdcentral
  • Kortare version: Asfalteringsarbete på Helsingfors flygplats

2015-10-20

3 personer gillade detta