Lemminkäinens bokslutskommuniké 2014

Starkare balansräkning och bättre lönsamhet genom effektiviseringsåtgärder

"2014 blev ett mycket utmanande år för Lemminkäinen. Åtgärderna som vidtogs under våren hade dock effekt och vi är på god väg att vända utvecklingen. Våra viktigaste mål är att få en starkare balansräkning och förbättra lönsamheten och konkurrensförmågan", säger Casimir Lindholm, vd och koncernchef för Lemminkäinen.

"Under våren sjösatte vi besparingsprogrammet Deliver 2014 som fokuserade på de ovannämnda målen. Med hjälp av det här programmet fick vi ett positivt resultat i Norge och en förbättrad lönsamhet i Ryssland. Tyvärr ledde de vidtagna åtgärderna också till personalminskningar."

"Vårt resultat förbättrades klart jämfört med förra året. I Finland har pågående infrastrukturprojekt, beläggningsverksamheten och utvecklingsprojekt inom byggnadskonstruktion i Helsingforsregionen gått bra. Trots osäkerheten i Ryssland har bostadsförsäljningen varit livlig och två stora bostadsprojekt i Sankt Petersburg har slutförts. Det milda vädret förlängde beläggningssäsongen i alla verksamhetsländer."

"Vi har ett bra läge inför 2015 även om situationen på marknaden fortfarande är utmanande. Vi strävar efter att förbättra vår konkurrensförmåga genom operationella effektiviseringsåtgärder. Dessutom fokuserar vi bland annat på projekt- och riskhantering, vinterplanering och optimering av fordonsflottan. Detta skapar en god grund för en starkare position på infrastrukturområdet i norra Europa."

Bokslutskommuniké 2014 (på engelska)

2015-03-20

2 personer gillade detta