Grävningen av Rantaväylä-tunneln är slutförd

När grävningsarbetet i Rantaväylä-tunneln i Tammerfors var färdigt efter ett och ett halvt år firades det enligt finsk tradition med att golvet tjärades.

Grävningsarbetet i Rantaväylä-tunneln i Tammerfors tog mer än ett och ett halvt år, och avslutades med en golvtjäringsceremoni den 17 juni 2015. Sammanlagt har 650 000 kubikmeter fast berg grävts ur, vilket motsvarar 100 000 lastbilslaster som i sin tur motsvarar en rad med lastbilar som räcker från Helsingfors ända till Litauen.

Nu vidtar andra delar av arbetet i tunneln, som själva vägkonstruktionen, beklädnad och tekniska anläggningar, samt installation av tekniska system.

Underjordiska konstruktioner är en finsk tradition

Att tjära golvet är en gammal finsk tradition vid gruv- och tunnelbyggnad, som har sitt ursprung i de vanligen fåfänga försök som gjordes för flera hundra år sedan att täta primitiva gruvor. Tjära passar bäst för tätning av båtar och hus.

Det är en symbolisk sed som trots detta har överlevt. Arbetarna hyllas fortfarande och "golvet tjäras" som ett sätt att mota bort onda makter innan tunneln tas i bruk. Ceremonin liknar andra liknande traditioner i andra länder där man firar "genombrottet" vid tunnelgrävning eller har en taklagsfest när huset börjar bli klart. Framförallt är det byggarbetarnas egen fest.

Finska Lemminkäinen-medarbetare har framgångsrikt spridit traditionen också till andra länder. Senast hände det i Kiruna-gruvan i Sverige, där golvet tjärades när projektet var färdigställt.

Text: Riikka Vuokila
Foton: Susanna Lyly

2015-11-17

2 personer gillade detta