Goda resultat

Enligt resultaten av 2015 års personalundersökning är vi nöjda med vår arbetsgivare.

Det var första året som gemensamma läsplattor användes till att samla in svar på personalundersökningen på vissa byggarbetsplatser. Experimentet fick ett positivt bemötande och vi planerar att utöka det i framtiden. De flesta av våra medarbetare svarade på undersökningen elektroniskt och övriga fyllde i ett pappersformulär.

Vår sammanlagda nöjdhet var 4 (på en skala på 1–5). Resultatet var mycket bra med tanke på företagets storlek och hur många förändringar som har genomförts de senaste åren. Lägst poäng fick teamkänslan och företagets förmåga att omforma verksamheten. Dessa utvecklingsbehov identifierades även tidigare och ingår i vår verksamhetsplan för 2016. Vi gav högsta betyg för arbetssäkerhet och ansvarstagande. Våra investeringar inom dessa områden syns tydligt.

Förmännen ska diskutera resultaten med sina team och besluta om utvecklingsåtgärder. Mer information och hjälp går att få från HR.

Text: Pauliina Pykälä
Bild: Lemminkäinen

Våra svar:

  • Ett sammantaget betyg på 4 av 5 för arbetstillfredsställelse
  • Totalt 3 390 svarande
  • En svarsfrekvens på 65 %
  • Samarbete och förnyelse har störst utvecklingspotential
  • Vi upplever att vi har lyckats bäst när det gäller arbetssäkerhet och ansvarstagande

2015-12-15

3 personer gillade detta