Bra belysning och säkerhet går hand i hand!

Förbered dig på svåra förhållanden. Här beskrivs de bästa sätten för att garantera din och byggarbetsplatsens säkerhet under vintern.

Vinterväder och mörker ökar risken för olyckor. Nu är det dags att kontrollera skyddsutrustningen och planera vinterunderhållet. Förbered dig inför den kalla säsongen.

Kontrollera skyddsskorna för vintern

Kontrollera att dubbarna på sulorna är i gott skick och byt vid behov.

Se till att du är synlig och ser andra

Sätt på en pannlampa på skyddshjälmen. Se till att den reflekterande ytan på dina kläder är ren och i gott skick. Det är viktigt att vara väl synlig.

Lys upp byggarbetsplatsen

Montera god belysning så att det är säkert för medarbetare och maskiner att röra sig i området.

Kom överens om underhållsuppgifter

Ge en medarbetare ansvar för snöröjning och sandning i en vecka åt gången. Den medarbetaren anländer till byggarbetsplatsen först för att garantera säkerheten. Gör detta till rutin på din plats!

Ersätt defekt utrustning

Ersätt skadad eller försliten säkerhets- och skyddsutrustning. Be förmannen eller medarbetaren som ansvarar för inköp på platsen om hjälp.

Text: Anna-Maria Wasenius

2015-12-15

10 personer gillade detta