Återkoppling från kunderna

Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar i alla verksamhetsländer. Här kommer resultatet från den senaste:

Positivt – det här gillade kunderna med oss

Våra kunder är mer nöjda med oss än tidigare. Den allmänna nöjdheten är hög med resultatet 34 (23 år 2013). Nivån varierar något utifrån land och affärsverksamhet.

Av våra kunder är 68 % helt eller mycket nöjda med oss och 44 % av våra kunder skulle rekommendera oss till en kollega eller vän (betyget 9 eller 10 på en tiogradig skala).

Våra kunder tycker att vi är lätta att arbeta med. De uppskattar vårt kunnande och har inga problem med våra nuvarande tjänster.

Vi har fortfarande långt kvar tills vi når utmärkt kundnöjdhet (resultatet 40+), men målet att bli ett av marknadens bästa byggföretag är uppnåeligt inom ramarna för vårt systematiska förbättringsarbete.

Det negativa – det här behöver vi bli bättre på

Enligt kunderna kan vi förbättra vår inställning vid problemlösning och vår klagomålshantering. De här processerna tar även för lång tid. Dessutom kan vi höja kvaliteten på arbetet.

Segments- och landschefer har fått mer detaljerad information om resultaten för att genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder. Kontakta din förman om du vill ha mer information.

Text: Riitta Sippola

Vad är vi bra på?

  • Lätta att jobba med
  • Expertis

Vad behöver vi förbättra?

  • Vårt sätt att hantera problem
  • Kvaliteten på arbetet
  • Projektledning

Skala:

  • 40+ utmärkt
  • 20–39 bra
  • 0–19 tillfredsställande
  • < 0 låg

2015-12-15

2 personer gillade detta