Asfaltering i högt tempo

Ett imponerande teamwork och en ny asfaltmatare gav goda resultat när de första 7,6 kilometerna av motorvägen vid Silkeborg asfalterades.

"Det går med maxfart!" Konstruktionschefen John Gregersens ord beskriver mycket korrekt hur både vägpersonal, transportörer och tre asfaltfabriker tänder på alla cylindrar när de utför asfaltering på Silkeborgs motorväg.
"Det är alltid mycket att hålla reda på när asfaltmaskinen är igång, och det blir inte lättare av att vi arbetar så snabbt här. Vårt arbete är naturligtvis beroende av samarbete mellan alla inblandade, och det är förmodligen huvudskälet till det goda resultatet", konstaterar Gregersen.

Jacob Hansens och Jesper K. Johnsens respektive personal fick arbeta tillsammans, eftersom asfalten på Silkeborgs motorväg skulle läggas på både körbanorna och vägrenen samtidigt; kunden ville ha det gjort. Den kombinerade 20-mannapersonalen hanterade arbetet flexibelt och effektivt.

Hela asfalteringsarbetet var tvunget att gå "för full maskin". Tre asfaltfabriker levererade sammanlagt 89 000 ton asfalt som lades ut över 192 000 meter, motsvarande 7,6 km fyrfilig motorväg med vägrenar.

"Den högsta dagliga produktionen låg på 4 500 ton asfalt, och det höll omkring 40 lastbilar igång", säger Jesper.

De levererade läggfärdig asfalt till en ny matare, som användes för första gången. Kunden menade också att mataren bidrog till det goda resultatet, eftersom den möjliggjorde ständig asfaltläggning. Mataren har plats för 15–20 ton asfalt och en kapacitet på 1 200 ton i timmen.

"Det har också varit fullt upp för väginspektören, som har jämnat till varje lager var 20:e meter. Och även för laboratoriet, där man hållit på med att ta prover och utföra den dokumentation som krävs", förklarar John.

Arbetet slutfördes på hösten 2014. En liten del återstår att göra under våren 2015, plus resten av topplagret strax före sommarsemestern 2015.

Text och foton: Bo Lund Sørensen

Mer säkerhet till vägarbetsområden i Danmark

Under 2014 fördubblades bötesbeloppet för att köra för fort genom vägarbetsområden i Danmark. Samtidigt har gränsen för villkorlig indragning av körkort sänkts från 60 % till 40 % över hastighetsgränsen.

"För hög hastighet är tyvärr fortfarande en betydande orsak till svåra trafikolyckor, och risken är särskilt hög för de som jobbar på vägarna. Därför är det skönt att det görs något för att se till att personalen kan arbeta tryggt", säger Claus Terkildsen, nationell chef för Danmark.

"Jag önskar bara att man utöver böterna satsade på en strängare och mer synlig hastighetskontroll, och ständiga informationskampanjer, som verkar ha gjort en viss skillnad."

2015-05-19

16 personer gillade detta