Årsredovisning för 2014

Årsredovisningen för 2014 finns tillgänglig på nätet på engelska och på finska.

www.lemminkainen.com/annualreport2014

www.lemminkainen.fi/vuosikertomus2014

2015-03-19

1 personer gillade detta