Är din information säker?

Det är enkelt att skicka data i vår mobila värld – men det är också dess missbruk, tyvärr. Du kan undvika problem genom att vara uppmärksam.

IT-tjänster och elektronisk dataöverföring används alltmer inom byggbranschen. Användning av mobila enheter på byggarbetsplatser blir mer och mer vanligt. ”Å andra sidan har även antalet brottsrelaterade internettjänster ökat. Försök till identitetsstöld, virus och nätfiske inträffar varje dag” säger Markku Penttinen , informationschef på Lemminkäinen. Våra arbetstagare har dessutom tagit emot meddelanden som verkat vara från en överordnad chef, där mottagaren ombads att betala en faktura til...

2016-08-30

Se till att inte få det hett om öronen

Fyll på med vätska, kom ihåg att ta pauser och bär lämplig utrustning. Så får du en trevlig arbetsdag även när solen steker.

Läs mer

En dag med en VD

Mikael Hautala, som snart är färdig ingenjör, fick möjlighet att lära känna byggbranschen och leda en verksamhet från högsta nivå.

Läs mer

Bygga en båthamn utan att bli blöt om fötterna

Det är tillfredställande att komma på kreativa lösningar. Båthamnar byggs för det mesta från en arbetsplattform. Vi upptäckte att det gav stora besparingar att använda tillfällig mark bestående av sprängsten.

Läs mer

Lägga till Lemmy-ikonen på mobilen

Lägg till Lemmy-webbplatsen på hemskärmen för enkel åtkomst. Ikonen visas på hemskärmen på samma sätt som appgenvägar och widgetar, så du kan dra runt den och lägga den var som helst. Här kommer en snabbguide.

Läs mer

Årsrapport för 2015 tillgänglig

Lemminkäinens årsrapport för 2015 är nu tillgänglig på vår webbplats på engelska och finska.

Läs mer

Lemminkänens årsredovisning för 2015: Vi fortsätter enligt plan

”Nu är vi ett mer finansiellt stabilt företag jämfört med för två år sedan”, säger VD och koncernchef Casimir Lindholm.

Läs mer

Cykelvägar med Confalt runt musikens hus

Miljön runt det nybyggda Musikkens Hus i Ålborg i Danmark har renoverats ordentligt detta år. Rekreationsområdet har fått fina nya bänkar, nyplanterade träd och ett nät med cykelvägar belagda med Lemminkäinens Confalt-asfalt.

Läs mer

Jykä tar ledigt

Jykä är en asfaltfräsmaskin som behöver få service efter en hektisk sommar och för att komma i form inför nästa säsong.

Läs mer