Underjordiskt garage i Rotermannkvarteret

När du bygger under ett värdefullt kulturarv måste du alltid vara extra försiktig. Specialkunskaper och planering behövs när marken är svag och de ovanliggande historiska strukturerna är sköra.

Precis sådana var förutsättningarna för våra ingenjörer när de skapade ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar i Rotermannkvarteret, ett före detta industriområde mitt i Tallinn i Estland, som har fått nytt liv som ett modernt shopping-, nöjes-, affärs- och bostadsområde.

Denna samling tegelbyggnader från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var en gång en del av stadens produktiva Rotermannfabrik, men är numera inte bara ett attraktivt turistmål utan också ett mönsterexempel på den nya tidens Estland.

Allt annat än enkelt

Det fanns alltså inget utrymme för misstag i projektet där ett parkeringsgarage skulle byggas tillsammans med tre nya butiks-, kontor- och bostadshus direkt ovanpå. Ett av dessa skulle dessutom ha kvar den gamla fasaden.

Uppgiften var allt annat än enkel, berättade Veikko Vapper, enhetschef för geoteknik i Baltikum. "Den stora utmaningen är att det här är en gammal havsbotten, med mjuka, sanka marklager", sade han.

Till råga på allt är grundvattennivån ovanligt hög eftersom man är cirka 500 meter från Tallinn-bukten. "Nivån ligger på 1,5 till 2 meter från marken, så vi fick minimera inflödet av vatten för att förhindra sättningar i närheten av byggnader och underjordiska ledningssystem", konstaterade han.

Tryck och vibrationer

Eftersom garagets bottenplatta ligger nästan sju meter under grundvattennivån var det viktigt att övervinna det enorma trycket. En del av teamets lösning låg i att installera sponter som omger utgrävningen som en permanent struktur – detta har inte förekommit tidigare vid liknande projekt i Estland. Pumpar och dräneringssystem var också viktiga.

Veikkos team fick också försiktigt gräva runt basen på de ursprungliga tegelväggarna och sedan stödja dem med mikropålar innan de fortsatte arbetet nedåt.

Markförskjutning och skador på byggnaderna ovanför och i närheten förhindrades genom att begränsa vibrationerna till ett minimum. Teamet installerade spontväggarna med en särskild utrustning med låg vibrationsnivå och mätte vibrationer i kritiska skeden genom att placera sensorer på närliggande butiker, kontor och andra konstruktioner.

Ett uppenbart problem

Något som oroade teamet mycket var en 53-meters tegelskorsten som står direkt ovanpå det som skulle bli garageområdet.

"Vi hade stor respekt för den eftersom den väger cirka 2 000 ton och redan lutade ca 45 cm högst upp."

Genom att kombinera en stödmur av bärande stödpålar samt spänningstrådar – tunga stålrör som borrades genom det ursprungliga skorstensfundamentet i ett horisontellt rutmönster – kunde den hantera belastningen och hållas stabil.

Ökad sakkunskap

Saker och ting gick inte alltid enligt planen ute på fältet och vid ett tillfälle fick teamet reagera snabbt på sättningar som hotade de intilliggande byggnaderna.

"Det var en kamp mot klockan eftersom sättningarna skedde gradvist", sade Veikko. Ingenjörer tog snabbt fram en plan för hur man skulle förankra och stödja stödmurarna utöver beskrivningarna i den ursprungliga utformningen och höll läget under kontroll.

Enligt Veikko har det faktum att man övervunnit de särskilda utmaningarna som projektet medförde ökat koncernens erfarenhet av att arbeta i mycket svaga markförhållanden, vilket ger enheten för geoteknik värdefull kunskap som kan tillämpas på krävande projekt i framtiden.

För Rotermannkvarteret är resultatet att tillgängligheten till den populära sevärdheten ökar samt att områdets unika karaktär bevaras.

Fakta

  • Teamet från Lemminkäinen bestod av medlemmar från Estland, Lettland och Finland.
  • Kund: Amerikanskt fastighetsbolag, utvecklare av Rotermannkvarteret
  • Yta våningsplan -1: ca 4 200 kvm
  • Yta våningsplan -2: ca 4 000 kvm
  • Projektets startdatum: Juni 2014
  • Projektets slutdatum: Januari 2016

Text: Steve Roman
Bilder: Sergei Zjuganov

Ivan Roos, anläggningschef

För mig personligen har det varit det största projektet hittills och även det mest komplicerade. Det har dykt upp en hel del oväntade saker, särskilt då de gamla byggnaderna står så nära utgrävningsgropen. Det var inte alltid lätt när saker och ting inte gick som planerat men teamet på plats var snabba med att ordna möten och hitta lösningar. Nu är den fasen över och det känns väldigt bra eftersom vi framgångsrikt har genomfört huvuddelen av arbetet. Jag känner verkligen att jag har utvecklats yrkesmässigt tack vare projektet.

Martin Vaga, projektledare

Jag ansvarar för de geotekniska konstruktionerna. För mig har projektet varit mycket intressant eftersom det genomförs med så många olika konstruktionsmetoder: stålsponter, markförankringsjärn, sekantpålar, djupgrävning, stöd, betongarbeten – vi har allt här. Det krävdes mycket arbete så vi arbetade dygnets alla timmar, även helger. Vi har haft bra och dåliga dagar men vi har ett bra team och stämningen är god. Jag är glad att vi har kommit så långt.

Timo Tsefels, projektledare

Det har varit riktigt nervöst ibland. Det är en mycket svår byggarbetsplats, inte bara ur ett geotekniskt perspektiv. Många olika entreprenörer fick arbeta i ett område omgivet av fordon och fotgängare. Det var en mycket svår uppgift att se till att alla arbetare och allt material fick rum på det begränsade utrymmet. Vi hade även en mycket snäv tidsplan. Det som är bra nu är att vi har byggt nästan upp till marknivå. Några månader till så är vi klara med byggandet. Det känns riktigt bra.

2015-12-15

14 personer gillade detta