Precisionssprängning i Norge

Från 2 000 till 11 000 liter per sekund. Varje timme. Varje dag. 365 dagar om året. VEAS vattenreningsanläggning hanterar Oslos avloppsvatten i anläggningarna i Slemmestad. Lemminkäinen bygger ett nytt schakt och ett nytt bergrum för hanteringen av bomullspinnarnas sista resa. 

"Våra anläggningar i Slemmestad hanterar avloppsvatten från gator och avlopp i ett område med 600 000 invånare i västra Oslo. Avloppsvattnet kommer in våra anläggningar genom ett rör 15 meter under havsytan och pumpas upp till sju meter över havet i fyra roterande filter som i sin tur filtrerar det torra material från avloppsvattnet", säger projektledare Per Torp i VEAS.

Torrt material. Ett annat ord för våtservetter, kökshanddukar, blöjor och annat som inte ska spolas ner i toaletten eller slängas i naturen. Men det händer ändå. Enligt VEAS har mängden torrt material i avloppsvatten och avlopp ökat betydligt de senaste åren. VEAS anläggningar i Slemmestad utanför Oslo byggdes 1980 och behövde uppgraderas.

"Vi vill förbättra den del av processen som hanterar den första filtreringen av avloppsvattnet för att den ska bli effektivare och uppfylla kraven på hygien, hälsa, säkerhet och miljöhänsyn", säger Per Torp.

Arbetar under jord

Lemminkäinens byggverksamhet fick jobbet och på anläggningen arbetar nu ett team med tunnel- och bergarbetare under ledning av Tomas Lindström.

"Vi håller på att spränga ett nytt bergrum under de roterande filtren som ska användas för lagring och transport av containrar med torrt material. Vi kommer också att bygga ett schakt från de roterande filtren ner till containrarna. När arbetet är klart kommer det torra materialet att bearbetas i ett slutet system, där det torra materialet transporteras i rör genom filtren, ner i schaktet och in i containrarna som slutligen transporteras på lastbil till en depå", säger Lindström.

Sprängning med känsla

Enligt Lindström ställer sprängningsjobbet ganska speciella krav. "I VEAS anläggning finns en gasmotor som producerar el genom att utnyttja biogas som erhålls genom avfallshanteringen i filtreringsprocessen. Gasmotorn är känslig för skakningar, så sprängningen måste utföras på ett särskilt sätt", säger han.

Hittills är VEAS också nöjda. "Det här är inte är ett enkelt projekt men vi är nöjda med utförandet. Det är också första gången vi arbetar med en entreprenör som hittills inte anmält någon sjukfrånvaro. Det innebär att Lemminkäinen tar hälsa, säkerhet och miljö på allvar.

Snabba fakta

Kund: VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)
Var: Slemmestad i Asker i Norge
Vad: Utvidgning av ett bergrum för att få en bättre lösning för hantering av torrt material från VEAS filtreringsprocess. Torrt material är avfall eller sopor i avloppsvatten och avlopp som filtreras genom VEAS system. Under projektets gång kommer Lemminkäinen att forsla ut 2 500 kubikmeter sten.
Projektets varaktighet: 5–6 veckor 

Text och bild: Tom Andre Aas

Lemminkäinens chef Tom Lindström

Vi har nära kontakt med VEAS projektledning för att genomföra projektet med minsta möjliga störning av deras löpande verksamhet. Vi använder enhålständning, en detonationstid per hål och elektroniska sprängkapslar för att minska stötvågorna.

Lemminkäinens förman Anders Helge Bratteland

Ja, restriktionerna när det gäller skakning gör att vi måste vara mycket försiktiga. Dessutom består berget av lerskiffer, vilket innebär en extra utmaning.

Lemminkäinens förman Magnar Breimoen

Det här är precisionssprängning på avancerad nivå. Vi har arbetet länge tillsammans som ett team och löser framgångsrikt utmaningar allteftersom de kommer. Hittills löper projektet enligt plan.

2015-04-21

9 personer gillade detta