På djupet i Tallinn

Under slutet av förra året upptäckte vattenbolaget Tallinna Vesi att delar av marken i närheten av en populär strand i Tallinn började ge vika. Eftersom det var precis ovanpå samlingsröret för den viktiga Tihase-tunneln, vidtogs åtgärder direkt. Efter en noggrann undersökning vände de sig till oss.

Tihase-tunnelns samlingsrör är en viktig knutpunkt för avloppsledningarna som transporterar avloppsvatten och regnvatten från två stora bostadsområden till reningsanläggningen Paljassaare. I området som betjänas av tunneln bor mellan 75 000 och 90 000 människor, vilket motsvarar ungefär en femtedel av hela den estniska huvudstadens befolkning.

Det var uppenbart att en betongtunnel började gå sönder, och att den omgivande marken började dras med i flödet. Samlingsröret byggdes under senare delen av 1980-talet och är alltså relativt ny, och livslängden skulle varit över 100 år.

Den nödvändiga expertisen

Orsaken till att tunneln började brista är inte helt klarlagd, men det var tydligt att problemet behövde få en snabb lösning för att undvika ytterligare markerosion och eventuell tilltäppning.

"Då tunneln ligger så djupt ner var det inte möjligt att få detaljerad information om hur allvarligt det var. Eftersom vi visste precis var den sjunkit in, visste vi ungefär hur många meter av tunneln som måste ersättas", säger Tallinna Vesis verksamhetschef Aleksandr Timofejev.

Men det var ingen enkel uppgift. "Arbetet är komplicerat eftersom tunneln är djup och dessutom i bruk. Allt vatten kan inte ledas om till andra tunnlar. Vi måste också ta hänsyn till den komplicerade geologiska situationen i området", säger Timofejev.

Han förklarar att Tallinna Vesi inledningsvis fick stöd från ingenjörer på den tekniska högskolan i Tallinn samt från företagets största aktieägare, United Utilities, eftersom de har lång erfarenhet och stort kunnande inom hanteringen av sådana problem.

Timofejev säger: "Vi sökte efter ett företag med lång erfarenhet av grundkonstruktioner, särskilt från arbete under grundvattennivån, för konstruktionsarbetet. I den jämförelsen stod Lemminkäinen ut."

Djupgående arbete

"Det här schaktet renoverar vi helt och hållet", säger Lemminkäinens projektledare Olli Ormio och pekar på den djupa klyftan. Innan den gamla rörledningen kan grävas ut och ersättas, måste marken runtom förstärkas med rader av spontväggar som drivs ner i marken på vardera sidan. En betongplatta ska sedan gjutas vid basen av spontväggarna, under rörledningen, med hjälp av jetinjektering som är en teknik som innefattar borrning och injektering av flytande betong i marken.

"Den stora utmaningen är att få utrymmet vattentätt. Marken består bara av sand och slam. Den har ingen bärkraft när den blir våt. Och utgrävningen ligger en bit under grundvattennivån", säger han.

Bland de tekniska svårigheterna märks monteringen av de lutande jetinjekteringspelarna vid sidan av spontväggen. Lutningsvinkeln måste vara mycket exakt annars får inte plattan rätt form.

"Det är inte helt lätt", säger Olli. "Allt sker på 17 meters djup, djupare än vår utgrävning, så det går inte att se om vi lyckas. Vi vet bara att om plattan inte täcker hela ytan kommer vi att få stora problem med jordmassor och vatten som tränger in i utgrävningen ovanifrån."

Dela kunskap kollegor emellan

Projektet som startades i maj har en snäv tidsplan. Arbete pågår tolv timmar per dag, sju dagar i veckan. Tre Lemminkäinen-team är involverade för att hålla tempot uppe och alla skift bemannade – ett finskt, ett estniskt och ett lettiskt. Denna internationella sammansättning har också fördelen av att erbjuda fler utbildningstillfällen.

"Vårt mål är att hålla maskinerna igång så mycket som möjligt och att lära våra estniska och lettiska anställda jetinjekteringstekniken. Jobbet utfördes av ett team från Finland. Men den bakomliggande idén är att lära ut metoden till de lokala arbetarna och förmännen", säger Olli.

Om allt går enligt plan ska samlingsröret för Tihase-tunneln fungera igen vid slutet av 2015 och marken på denna populära badplats kommer återigen att vara stabil.

Faktaruta:

  • Kund: AS Tallinna Vesi
  • Tunnelns djup: 10 meter
  • Primära konstruktionsmetoder: installation av spontväggar, jetinjektering
  • Projektets startdatum: Maj 2015
  • Slutförandedatum: Slutet av 2015

Text: Steve Roman
Bilder: Sergei Zjuganov

 

Olli Ormio

Vahur Sepp, assisterande borroperatör på Lemminkäinen Eesti

"Mitt jobb är att ta hand om allt som behövs för borrarna – förlängningar, rengöring, allt sådant. Jag trivs väldigt bra här. Stämningen är jättebra och vi har duktiga medarbetare. Alla är trevliga och kommer bra överens. Vi är det enda företaget i Estland som utför sådant här arbete, så det blir alltid nya utmaningar – du får tänka mycket och utveckla dig. Det är riktigt häftigt."

Simo Majanen, pumpoperatör på Lemminkäinen Finland

"Det är första gången som jag arbetar med estniska och lettiska team. Det är egentligen ingen skillnad. Visst kan det vara en del problem med språket, men det kan vi hantera. I så här krävande projekt är en del dagar mer problemfyllda än andra. När allt fungerar och solen skiner, då är det här verkligen ett jättebra jobb. Det är också trevligt att vara nära stranden. Ibland tar jag en promenad."

Rinalds Bumanis, ingenjör på Lemminkäinen Latvija

"Det här projektet känns riktigt bra – det blir en bra erfarenhet. Det är också ett internationellt projekt. Jetinjekteringen utförs av ett finskt team. Vi får lära oss något nytt eftersom vi inte har gjort något sådant tidigare i Lettland. Finnarna visar hur vi ska sätta spontväggarna. Det viktigaste är att vi arbetar tillsammans som ett team och att alla vet vad de ska göra. Det är som helhet ett intressant projekt och det finns stora risker, men varje steg är så välplanerat att riskerna minimeras och alla steg blir ordentligt utförda."

2015-11-03

7 personer gillade detta