Mer utrymme för stadslivet

En stad kan växa även under jorden. Stadskärnan i Uleåborg i Finland kommer att erbjuda mer utrymme och möjligheter för invånarna när bilarna flyttas under jorden, till en modern parkeringsanläggning som vi har grävt djupt i berget. Den kommer att slutföras under hösten 2015.

Parkeringsanläggningen är unik i Uleåborg med en total yta på mer än 50 000 kvadratmeter. Vi har genomfört liknande projekt i andra städer och i Uleåborg ansvarar vi, förutom konstruktionen, för den övergripande designen. Åtta ingenjörsbyråer deltog i projektet.

I stadskärnan är det viktigt för kunden och de boende att störningsmomenten blir så korta som möjligt. "Den knappa tidsplanen var den största utmaningen", säger projektledare Heikki Keränen (övre fotot). "Vi höll tidsplanen eftersom vi kunde växla mellan gräv- och byggarbete. Anläggningen överlämnas till kunden under hösten 2015."

Ett synligt och hörbart projekt

Arbetet har, sedan starten 2012, synts och hörts i staden. Under projektet har cirka 70 000 lastbilar med blästrad sten transporterats från djupt under jorden. Berget visade sig till största delen vara mycket hårt, vilket var en positiv överraskning. Stora områden kunde grävas på en gång och taket kunde förstärkas i etapper med hjälp av 3–5 meter långa bultar. Men det fanns också områden där berget var mjukt.
I arbetets slutskede när väggarna håller på att putsas och hissarna installeras kan man redan se hur parkeringsanläggningen kommer att se ut. Den består av sex parkeringar. Den fluorescerande grottbelysningen vid kanterna av de välvda taken för tankarna till kabinen på ett flygplan.

Ovan mark guidar mycket synliga röda portaler bilarna till parkeringsanläggningen som har fått namnet Kivisydän, Stenhjärtat. Parkeringsplatserna ligger på ett djup på 25 meter. Förutom lättlästa skyltar, hjälper en 55-tums skärm förarna att navigera det stora utrymmet och visar dem vägen till den del av parkeringen de vill till.

Snickaren Pasi Sutinen ingår i inredningsteamet. Hans arbete fortsätter tills parkeringsanläggningen överlämnas till kunden. "Just nu installerar jag väggpaneler och arbetsbelysning. Mitt arbete är mycket omväxlande."

Flexibla planer

Efter att arbetet hade påbörjats utvidgades projektets omfattning då butikerna ville ha förbindelser från parkeringsanläggningen till deras lokaler. Enligt projektingenjör Tapani Uusitalo behövde nya element integreras i projektet. "Detta kräver flexibilitet från alla. Många möten hölls."
Förutom utgrävningsspecialister, ingick grundingenjörer och civilingenjörer i Lemminkäinens projektteam. Projektingenjör Jarkko Meriläinen berömmer lagandan.
"Detta projekt har inneburit många förändringar. Oavsett deras enhet, strävade alla Lemminkäinen-medarbetare efter lösningar som gynnade tidsplanen under de olika projektfaserna. Med noggrann planering kunde vi hålla tidsplanen."

Kort om Uleåborgs Stenhjärta

  • 900 parkeringsplatser, två körramper och sex parkeringar. Nio personförbindelser till lokaler och gator i området, 25 hissar.
  • I genomsnitt 100 medarbetare under byggandet
  • Underjordiskt gatunät för fordon och fotgängare
  • En servicetunnel under centrum, som ger tillgång till serviceanläggningar för fordon. Fyra servicelokaler för centrumkvarteren, varav två kommer att byggas senare.
  • Ett skyddsrum för 3 000 personer

Jouni Anttila, vd, Uleåborgs parkeringsbolag

"Detta är ett omfattande och utmanande projekt för Uleåborgs kommunala parkeringsbolag. Vi ville ha en parkeringsanläggning som är säker, modern och lätt att använda. Med anläggningen blir gatorna i Uleåborgs centrum säkrare för fotgängare och cyklister. Centrum kommer att bli mindre kaotiskt, utan bilar som kör omkring och letar efter en parkeringsplats och leveransbilarna behöver inte längre parkera på trottoarerna. Bilarna kommer att flyttas under jorden, vilket i sin tur gör att stadskärnan kan vidareutvecklas. Nya projekt för att bygga köpcentrum har till exempel redan påbörjats."

Juha Paldanius, Ark Design

"Vi ansvarade för att designa de fasta vägskyltarna, portarna och hissentréernas strukturer samt färger. Den röda färgen vägleder kunderna till olika vägar. Dessutom var vårt mål att ge den underjordiska parkeringsanläggningen ett mjukare intryck och en trevligare atmosfär, samt att göra den mer tillgänglig. För strukturerna ovanför marken ville vi ha element som folk tycker är intressanta, bland annat dubbla fasader som består av perforerade plåtar i Cortenstål. Mönstren bygger på gamla fotografier av Uleåborg och tillhörande bildtexter. Med den justerbara belysningen bakom de perforerade panelerna kan bilderna även ses i mörkret."

Jannis Mikkola, direktör, Sito Group

"Vi ansvarade för att designa Stenhjärtats huvud- och trafikanläggning samt dess underjordiska berganläggning. Vårt mål var att skapa ett nätverk av grottor i en enda nivå med en tydlig struktur som är lätt att bygga och använda.
Planerna justerades efter att arbetet hade påbörjats då andra byggprojekt påbörjades i centrum och schaktens placering flyttades när mer specifik byggdesign var tillgänglig. Ändringarna gjordes på några dagar; på måndagen informerades vi om behoven och de nya planerna skulle vara färdiga redan på fredagen. Vårt goda samarbete med Lemminkäinen möjliggjorde detta. Båda parter kunde lita på att justeringarna kunde genomföras."

2015-06-08

18 personer gillade detta