Lägenheter vid kanalen

Den första etappen av vår Tapiola-projekt i Sankt Petersburgs historiska centrum har avslutats. Den består av 339 lägenheter.

Den första etappen inleddes 2013 och slutfördes i slutet av 2014. Den 30 juni kommer alla dessa lägenheter att vara överlämnade till sina köpare. Den andra etappen består av 418 lägenheter som kommer att slutföras i slutet av 2015. Sammanlagt kommer 757 lägenheter i komfortklass att byggas vid Obvodny-kanalen.

Tapiola är vår egen bostadsutvecklings- och byggprojekt. Vi är ansvariga för byggnad och försäljning.

Beroende på sektion har Tapiola 9–14 våningar. Den sammanlagda lägenhetsytan uppgår till cirka 52 000 kvadratmeter. Dessutom har bottenplanet cirka 4 000 kvadratmeter kontor och kommersiella lokaler som säljs separat samt 360 parkeringsplatser under jord. Den andra etappen omfattar även ett dagis.

Utmaningar i byggandet

Förman Andrey Morozov tycker att den underjordiska parkeringen i två våningar utgör projektets mest utmanande del. Sankt Petersburg byggdes på sankmark, vilket innebär en utmaning vid grundkonstruktioner.

Schaktningen gjordes i etapper på olika nivåer med hjälp av stålspont och spontväggar. Spontelementen kördes ner till 12 meters djup. Spontväggen förstärktes med horisontella strukturer. Fundamenten består av plattor som gjutits på plats och vilar på pålar.

Sammanlagt 33 kilometer armerade betongpålar pålades ner i schaktet.

"Vi hittade många olika typer av gamla fundament och tegel från det ryska imperiets tid samt en artillerigranat från andra världskriget", säger Andrey.

Lokal arbetskraft

Anläggningen sysselsätter cirka 400 personer, däribland ett tjugotal anställda hos underentreprenörer. Enligt platschefen Evgeniy Sernov är arbetssäkerheten hög på anläggningen, även om det då och då dyker upp problem som måste åtgärdas, särskilt med nya underentreprenörer som ännu inte känner till företagets regler.

Vi kräver hög kvalitet från våra leverantörer. Tapiola involverar även finska operatörer. Finska företag är till exempel ansvariga för leveranser av fönster och puts och målning av ytterväggar. Väggpanelerna kommer från det finska företaget Betsets anläggning i Sankt Petersburg som enligt Morozov är en långsiktig och flexibel partner.

Tapiola har ritats av T-architects i Sankt Petersburg, medan Sormunen & Timonen Oy i Finland har tagit hand om byggnadskonstruktionen. Ryska ZAO VISKO har ansvarat för konstruktionen av ledningsnätet.

Tajt tidsplan

Enligt Evgeniy genomgår byggandet i Ryssland en förändring. De gamla byggreglerna, SNiP-standarderna, används fortfarande men lättare strukturer tillåts, vilket minskar kostnaderna. Plattor med ihålig kärna användes till exempel i den underjordiska parkeringens mellanvåning.

Evgeniy är nöjd med kvaliteten men tidsplanen är riktigt tajt.

"I den första etappen innebar utsmyckandet av fasaden som vetter mot kanalen utmaningar eftersom fasaden efterliknar Sankt Petersburgs gamla arkitektur. Den andra etappen kommer att gå lika fort", säger Sernov.

Fakta

  • Sankmarken i Sankt Petersburg gjorde grundarbetet svårare.
  • Sammanlagt 33 kilometer armerade betongpålar pålades ner i schaktet.
  • Arbetsplatsen sysselsätter omkring 400 personer.
  • Allvarliga olyckor har kunnat undvikas.
  • Men säkerhetsproblem måste ibland åtgärdas, särskilt med nya underentreprenörer som ännu inte känner till företagets regler. Det handlar oftast om sådant som att bära hjälm och selar, rökning och renhållning på anläggningen.
  • Lägenheterna som slutfördes i den första etappen kommer att överlämnas från den 30 juni. Den andra etappen kommer att slutföras i slutet av 2015, sammanlagt 757 lägenheter.

Text: Santeri Pakkanen
Bild: Sergei Grachev

Produktionsingenjör Alexandr Dobrolyubov, Lemminkäinen

Jag började på Lemminkäinen för två år sedan, efter att tidigare ha arbetat för företaget som projekterade Pulkovo flygplats. Skillnaden i organisationen, kvaliteten och säkerhetstänkandet är enorm. Det är också stor skillnad på medarbetarnas inställning. Alla stöttar varandra och förmän och anställda samarbetar utan problem. Alla vet sin roll och arbetar mot ett gemensamt mål.

Betongarbetaren och plattsättaren Viktor Smirnov, Lemminkäinen

Det är utmanande att montera de dekorativa elementen på fasaden som vetter mot kanalen eftersom vi inte har utfört något sådant arbete tidigare. Finska företag är pålitliga. Jag har arbetat inom byggbranschen länge så jag vet vad jag pratar om. Jag har arbetat med finländare sedan 1994 och jag och Juha Vättö följdes åt till Lemminkäinen för några år sedan. Vi litar på honom.

Projektledare Dmitri Adykanov, ZAO VISKO

Många aspekter av Tapiola skiljer sig från andra utvecklares projekt i Ryssland. Ledningar och nätverk är till exempel inbäddade i mellanbjälklagen. Ventilations- och avloppsledningar finns i paneler. Endast modern utrustning och material har använts. Lägenheterna har energieffektiva lösningar. Du kan till exempel sänka värmen när du går ifrån lägenheten genom att trycka på en knapp. Vi har samarbetat med Lemminkäinen i många år. Det är ett säkert företag.

2015-03-18

19 personer gillade detta