Framtidens sjöfart i Östersjön

Klaipėdos Smeltė består av en vidsträckt yta med slät beläggning där höga containrar står staplade, fullastade med industrimaterial, varor och livsmedel, mellan de 115 meter höga containerkranarna. Denna moderna terminal i Litauen är resultatet av två års intensivt arbete.

"Vår uppgift var att uppföra en ny terminal på samma plats som den gamla utan att det fick inverka på fraktflödet mellan fartyg, tåg och lastbilar", säger projektledaren Izidorius Brasas. Han ansvarade för att denna livliga frakthanteringsorganism, som ingår i det globala rederiet MSC:s verksamhet, skulle fungera.

I projektet som var Lemminkäinens dittills största i Litauen ingick markberedning och beläggning av 142 000 kvadratmeter på varvsområdet, samt dessutom el, belysning, bortförsel av regn- och spillvatten samt all övrig infrastruktur som krävs för att flytta och lagra containrar som kan väga upp till 40,6 ton styck.

Lemminkäinen vann kontraktet under februari 2013 tillsammans med YIT, som ansvarade för att bygga en kran och en verkstad for containerreparationer på platsen. Arbetet pågick från och med april det året till november 2014 och slutbesiktningsdokumenten undertecknades i januari 2015.

"Vi blev klara i tid, och lyckades dessutom uppfylla mycket strikta tekniska krav utan en enda olycka", säger Izidorius

Stor betydelse för regionen

Klaipėda är den isfria hamn som ligger längst norrut längs Östersjöns östra kust och MSC gör här om sin terminal till ett internationellt nav. Ombyggnaden innebär att Klaipėdos Smeltė nu kan ta emot mycket stora containerfartyg, vilket sänker kostnaderna för att transportera gods i Östersjöregionen och vidare österut.

Det är bra för konsumenterna som gynnas av de lägre kostnaderna. Det är också bra för miljön, eftersom en effektivare fartygstrafik sänker utsläppen med så mycket som 50 000 ton per år, vilket motsvarar att ta 10 000 bilar ur trafik. Och Litauens ekonomi gynnas av växande handel och nya jobb.

"Kunden har redan börjat öka sin aktivitet och lär sig att hantera den nya kapaciteten", påpekar Izidorius. Litauiska regeringstjänstemän kommer att närvara vid platsens officiella invigning tillsammans med chefer från MSC-gruppmedlemmen Terminal Investment Limited (den direkta ägaren) och Lemminkäinen i början av juni.

Stora utmaningar

Många faktorer bidrog till att projektet blev så komplext, bland annat ett behov av precision som närmade sig gränserna för vad som är tekniskt möjligt, att inte alla delar av byggplatsen alltid kunde nås samt kravet på att rapportera till ett team med 15 olika byggnadsinspektörer. Teamet fick också kämpa med rester av gamla konstruktioner, högt grundvatten och återkommande dåligt väder. Dessutom gjorde man en del ändringar av de ursprungliga planerna.

Sådana faktorer ställde krav på innovativa lösningar, flexibilitet, övertid och ibland långdragna förhandlingar.

"I genomsnitt var det 70–80 personer som arbetade på byggplatsen och som mest var vi 120, underentreprenörer inräknade", säger Brasas. "Det var en mycket intensiv period. Störst tryck blev det vid tidsgränsen för fas 1 mot slutet av 2013 efter att vi drabbats av förseningar utanför vår kontroll. Medarbetarna fick arbeta långa skift på mellan 10 och 12 timmar, på lördagar och ibland till och med på söndagar."

Arbetsmoralen hölls uppe med en del informella aktiviteter utanför arbetsplatsen. Izidorious var till exempel en av dem som arrangerade den senaste tennisturneringen för personalen. "Det är verkligen bra mot stressen", noterar han. "Det viktiga är att vi har fått nya erfarenheter och större självförtroende inför andra stora och komplexa projekt."

Fakta

  • 132 000 kvadratmeter asfaltyta, 5 400 kvadratmeter med betongbeläggning och 4 600 kvadratmeter betongplattor
  • Dräneringssystem, avfallsisolering med mera med 13,7 kilometer rörledningar samt flera underjordiska tankar
  • Fem omformarstationer förser terminalen med elektricitet

Text: Bryan Bradley
Foton: Evaldas Lasys

Izidorius Brasas

Algirdas Alūzas, direktör för Region Väst

Detta stora och komplexa projekt har gett vårt team nya erfarenheter och bättre disciplin. Cheferna måste agera snabbt, korrekt och ansvarsfullt medan yngre medarbetare kunde växa och fick nya möjligheter till befordran. Svårast var att bli klar i tid, med tanke på det stundtals dåliga vädret, ändringar i materialbeställningar och de mycket strikta tekniska kraven. Det uppstod hela tiden situationer som krävde att vi snabbt fattade känsliga beslut.

Mindaugas Čerba, byggförman

”Jag hade hand om asfalteringen, basskikten, nästan alla stora arbeten, och basade ofta över två eller tre team samtidigt. Det var en utmaning från början till slut. Vi fick inte tillgång till hela platsen eftersom terminalen fortfarande var i drift, utan vi fick flytta runt mellan delarna under olika perioder och släppa fram tåg och lastbilar. En nyhet var de cementbelagda basskikten, så kallade CTB, som krävdes för att beläggningen skulle klara den enorma tyngden av kranar, lastmaskiner och containerstaplar. Det tog lite tid att lära sig men det gick bra och vi är förmodligen först med detta i Litauen.”

Genovaitė Pilvelienė, projektingenjör

Jag har arbetat i stora projekt på andra företag och jag kan intyga att vi har haft ett mycket bra team här, alla var proffsiga och stöttade varandra. Min huvuduppgift var att när planerna ändrades eller nya moment tillkom, vilket ofta hände, fatta beslut om vad som behövdes och var, få kundens godkännande och försäkra oss om vi fick bästa möjliga ersättning för allt arbete som vi utförde. Förutom vår egen del, hanterade vi också underentreprenörerna och deras dokumentation.

2015-07-28

14 personer gillade detta