Ett skolcampus för inlärning

På ett nytt skolcampus som just nu byggs i Pudasjärvi kombineras lokalt timmer med modern teknik och design, till anpassningsbara miljöer för undervisning och inlärning.

Vad kan vara ett mer naturligt val av byggnadsmaterial än timmer, det råmaterial som finns överallt omkring oss? Så tänkte man i Pudasjärvi i norra Finland, där världens största skolcampus i timmer just håller på att byggas i stadens centrum. Ungefär 800 elever på grundskole- och gymnasienivå kommer att flytta till den nya skolan på hösten 2016.

Vi för vår del har ansvaret för att designa och uppföra skolcampuset. Skolan byggs enligt PPP-modellen, vilket innebär att vi även kommer att ansvara för skolans underhåll, årsreparationer och användartjänster under 25 år.

Nya sätt att lära sig

Enligt Esa Kemppainen, som är ansvarig för affärsverksamheterna enligt PPP-modellen på Lemminkäinen, är den sorts skolmiljö som nu designas för skolcampuset i Pudasjärvi en sådan som stöder en känsla av gemenskap och en ny syn på inlärning: "Lemminkäinen vill vara en del av en process som är helt inriktad på inlärning. Väggarna och byggnaderna är bara instrument."

Enligt Esa är målet att skapa en trygg och hälsosam inlärningsmiljö där man effektivt utnyttjar det tillgängliga utrymmet, där lokalerna är mycket anpassningsbara och inlärningsmaterialen i hög grad elektroniska. Matsalen, utomhusområdena och korridorerna ger användare i olika åldrar möjlighet till studier och fritid på samma sätt som skolans klassrum. "Konceptet med livscykelansvar går fint ihop med det synsättet", tillägger Esa.

Ett naturligt val

En timmerbyggnad passar fint in i den här stadens image: en stad på 8 500 invånare, omgiven av skogar och vattenvägar. Befolkningstätheten i kommunen är endast 1,5 invånare per kvadratkilometer, och här finns också Iso-Syöte, Finlands sydligaste fjäll. Det nya skolcampuset består av fyra byggnader. Det kommer att ligga bredvid en älv och blir lätt att se från landsvägen intill.

Bildmässiga skäl var dock inte de enda faktorerna bakom valet av byggnadsmaterial. Stadens gamla skolbyggnader hade besvär med dålig inomhusluft, och timmer sågs som en lösning för att förebygga sådana problem. Staden hade också positiva tidigare erfarenheter, med en kontors- och vårdcentralsbyggnad som byggts i timmer.

Modellering gör arbetet enklare

Att inrätta skolcampuset blir mycket enklare genom designhantering och modellering under konstruktionsfasen, säger inköpsingenjören Hanna Keskiaho. "Eftersom vi är ansvariga för designen av projektet, kan byggarbetsplatsen påverka designlösningarna och se till att de är effektiva sett till installationen och andra arbetsfaser."

Genom modellering kan man avgöra exakt var t.ex. ventilationsledningar ska placeras, så att de öppningar som behövs i timret kan göras redan på fabriken. Enligt Hanna är timmer ett nytt och intressant material för någon som är van vid betongkonstruktioner. Även om timmerväggarna reses av tillverkaren av monteringsfärdiga hus, så måste kraven i samband med timmer tas i beaktande av alla inblandade parter.

Timmerväggarna har en tjocklek på 27,5 centimeter och slutförs helt och hållet efter att de har rests och behandlats. "Timmer brukar svikta med tiden, så vi lämnar utrymme för det ovanför fönstren och fyller med ull", förklarar Hanna.

Väderförhållandena har varit gynnsamma den gångna vintern, med temperaturer som inte har sjunkit till en nivå där bygget förhindras. "Samtidigt måste man undvika att timret blir vått, eftersom det då börjar svälla. Vintern är en bra tid att bygga i timmer; det är rent i omgivningen och luften är torr."

Skolcampuset i Pudasjärvi

  • Ska stå färdigt 2016. Byggprojekt plus underhåll i 25 år.
  • Skolan har plats för omkring 800 elever.
  • Campuset består av fyra byggnader som inhyser grundskoleklasserna, ett gymnasium, ett vuxenutbildningscentrum samt skolans idrottshall.
  • Ca 9 700 kvadratmeter i total golvyta. Omkring 29 kilometer timmer.
  • Timret levereras av Kontiotuote Oy.

Text: Pirkko Koivu
Foto: Jaani Föhr

Leo Leinonen, byggarbetare, arbetsmiljödelegat, Lemminkäinen

Lokala operatörer har engagerats både i grundarbetet och de leveranser av timmer och fönster som pågår just nu. Samarbetet mellan oss och underentreprenörerna har gått smidigt. Jag är personligen inblandad i ett stort antal uppgifter, från konstruktionsrengöring till gjutning. Nyligen jobbade jag med att installera laminerade trästolpar och balkar i alla de fyra byggområdena, och jag svetsade också en del. I min roll som arbetsmiljödelegat övervakar jag också arbetssäkerheten på arbetsplatsen, och vi har inte haft några anmärkningsvärda incidenter. Vi gör veckovisa säkerhetsmätningar på arbetsplatsen i samband med ett veckomöte, där vi diskuterar arbetssäkerhet och andra problem på platsen och rättar till eventuella problem.

Eero Talala, tjänstgörande teknisk chef, Pudasjärvi stad

Lemminkäinen var det enda byggföretag som kunde erbjuda den lösning vi var ute efter: ett skolcampus i timmer byggt enligt PPP-modellen. Samarbetet har gått fint, och när bygget väl är slutfört kan elever och lärare arbeta i en modern och stimulerande miljö. PPP-modellen gör att vi inte behöver oroa oss för campuset på 25 år. Entreprenören utför arbetet på en hög kvalitetsnivå, och underhållsreparationerna görs vid de rätta tidpunkterna. Vi vet vad kostnaden för att underhålla skolan kommer att bli under denna tidsperiod. Om PPP-modellen inte användes, skulle beslut om renovering och reparation fattas av stadens politiska beslutsfattare. De har ofta något annat mer brådskande att ge bidrag till.

Jalo Poijula, VD, Kontiotuote Oy

Det var ett logiskt val för oss som lokal operatör att börja samarbeta med Lemminkäinen. Timret kommer från skogar som ligger inom 80 kilometer från byggplatsen. Att arbeta med Lemminkäinen har varit intressant och lärorikt. De är en stor operatör som arbetar standardiserat och systematiskt, och inte jäktar men ändå får allting gjort enligt schemat. Vår expert har haft ett nära samarbete med strukturdesignern och arkitekten. Var och en av dem tillför särskilda expertkunskaper till projektet, som andra inte har. Det här projektet är en viktig referens för oss, och det har även uppmärksammats internationellt.

Pudasjärvi video

         

2015-05-19

16 personer gillade detta