En viktig tunnel

Vi asfalterar Nordhavnsvej som kommer att underlätta trafiken avsevärt för pendlarna i Köpenhamn. Kraven i projektet är mycket höga.

Varje morgon och eftermiddag köar pendlare i slutet av Lyngbyvägen som leder till Köpenhamn från den norra delen av ön Själland. Efter flera års diskussioner är en lösning äntligen på väg – en helt ny väg, Nordhavnsvej, som bland innehåller en 600 meter lång tunnel som leder bilar och tung trafik under fyra järnvägsspår och en väg.

När den är klar kommer den kombinerade vägtunneln att underlätta både för pendlare och boende i området. Men innan dess måste allt beläggningsarbete vara perfekt.

Dyrt projekt

"Det här är ett prestigefyllt projekt för Köpenhamns stad. Det är deras dyraste infrastrukturprojekt hittills och kraven är mycket höga. Mycket högre än när du asfalterar en väg", säger chefen för entreprenaden Christian Clausen.

Enligt Christian beror de höga kraven på asfaltering av broar och tunnlar framförallt på att dessa kostsamma strukturer måste skyddas på bästa möjliga sätt. Därför är det viktigt att till exempel beläggningsarbeten och fuktisoleringar har en lång livslängd eftersom det är relativt dyrt att förnya dem. Samtidigt är många platser mycket trafikerade med tung trafik, vilket försvårar renovering.

Christian har arbetat på Lemminkäinen i två år. Han kom från ett liknande jobb på ett annat företag och säger att han är imponerad av medarbetarna.

"I det här projektet använder vi några av våra mest erfarna medarbetare. Idag har vi två team som arbetar i södra delen av tunneln och ett team som arbetar i norra delen av tunneln; ett av teamen är från Finland." Det finska teamet har arbetat i Danmark i flera år.

Effektivt arbete

Eftersom kraven är höga lägger teamet mycket tid på olika uppgifter.

"Vi måste till exempel få till rätt böjning och tjocklek på lagren i tunneln. Och asfalteringen längs väggarna måste vara helt jämn. Inga kanter får förekomma. Vi håller precis på att lägga slitlagret med hjälp av två asfaltläggare under varma förhållanden", noterar Christian.

Det tar cirka en vecka att asfaltera tunnelns fyra körfält och en del av tillfartsvägen med tre lager specialasfalt.

"Fördelen med det här projektet är att Nordhavnsvej är en helt ny väg. Det innebär att vi inte behöver oroa oss för förbipasserande bilar, lastbilar och annan trafik. Det gör att vi kan arbeta mycket mer effektivt jämfört med andra projekt", förklarar Christian.

Förhållandena i tunneln

Innan tunnelarbetet påbörjades var vi lite oroliga över hur mycket ånga som skulle bildas. Men trots att de arbetar med 150-gradig asfalt känns luften ren och sikten är riktigt bra.

Tack vare ett flertal stora takmonterade fläktar som arbetar för högtryck känns det faktiskt lite blåsigt, till och med mitt i tunneln. Det enda som kan vara problematiskt är bullret och vibrationerna.

"Efter en lång dags arbete med all den tunga utrustningen i tunneln blir man trött i huvudet. Men vi bär alla hörselskydd och det tar bara en vecka", förklarar Christian och tillägger att han och de andra medarbetarna gärna arbetar med ett projekt som är så viktigt för Köpenhamns stad.

Fakta

  • Nordhavnsvej blir sammanlagt 1,65 kilometer lång. Den har fyra körfält och ansluter Lyngbyvej till Strandvænget.
  • 620 meter av vägen går genom en täckt utschaktning som leder trafiken under fyra järnvägsspår och en väg.
  • Den kombinerade vägen och tunneln ska öppna för trafik i slutet av 2017.
  • Beställare är Köpenhamns stad.
  • Man har beslutat att nästa steg blir att bygga Nordhavnstunneln, som kommer att ansluta Nordhavnsvej till den norra delen av hamnen.
  • Köpenhamns stad och den danska staten diskuterar planer för en ännu längre tunnel, Havnetunneln. Den skulle gå under hela hamnen i Köpenhamn och ansluta Nordhavnstunneln till motorvägar söder om staden, dvs. området nära flygplatsen och Öresundsbron.

Text: Karin Bech
Foto: Jens Panduro

Sören Hansen, hantverkare

Jag har arbetat för Lemminkäinen i elva år och arbetar nu med det finska teamet men jag är dansk. Jag trivs med finländarna eftersom min flickvän är finsk.

Jag arbetar i fyra veckor och är sedan ledig i en vecka. Jag gör allt möjligt på platsen; kalla mig teamets bläckfisk. Idag ansvarar jag för beläggningen.

Thony Hansen, förman

Jag kliver in och hjälper till där det behövs – idag tog jag hand om beläggningen och körde rullen. Jag tar också hand om pappersarbetet – till exempel dagliga rapporter om hur många meter vi har asfalterat och hur mycket asfalt vi har använt. Jag började arbeta för Lemminkäinen 2002. Jag gillar verkligen kombinationen av ansvar och frihet som jobbet medför. Ingen dag är den andra lik och jag tycker alltid att det är spännande att komma till en ny plats.

Stefen Hansen, teamledare

Jag ville bli snickare men som lärling skar jag mig mycket illa i handen. Så 2008 när handen hade läkt frågade min far Thony om jag kunde komma och arbeta för Lemminkäinen. Även min bror arbetar här och det är faktiskt många i min familj som arbetar i asfaltbranschen. Det är ett bra jobb. Vi tillbringar mycket tid tillsammans och skämtar med varandra och retas en hel del – på ett bra sätt.

2015-12-15

9 personer gillade detta