Arktisk trafik ska vara säker för alla

I ett stort projekt precis utanför en stad i Nordnorge förvandlas just nu två rondeller till något helt nytt. Det kommer att göra korsningen säkrare och skapa ett bättre trafikflöde för fotgängare, cyklister och bilförare.

Kanebogen-korsningen i Harstad i södra Troms är troligen Norges mest trafikerade korsning eftersom det är det enda stället där man komma in i och ut ur staden, och här passerar cirka 15 000 bilar varje dag. Vi ansvarar för en total ombyggnation av korsningen, som bland annat omfattar konstruktion av en ny, bredare väg runt två rondeller samt en underjordisk passage för cyklar.

"Den här nya konstruktionen kommer att göra vägen säkrare för alla – förare, cyklister och fotgängare – och trafiken på den nuvarande vägen kommer att minska markant", förklarar platschefen Jørn Leo Johansen.

Projektet pågår mitt i ett mycket trafikerat område. I norr och söder ligger gallerior, bilförsäljare, hundratals bostäder och en skola. Den gamla gångvägen hade blivit farlig, eftersom det inte fanns något som skilde fordonsfilerna från gångbanorna bredvid. Nu blir det särskilda filer för bilar och fotgängare, och det ska dessutom installeras 70 nya ljuspunkter runtom på platsen – extra viktigt på en plats där det är mörkt i nära tre månader om året.

Ett innovativt och utmanande projekt

Den nya vägen stiger med tre grader till en maxhöjd på 2,3 meter. "Det gör att vi kan bygga ett tunnelsystem som kan användas av fotgängare och cyklister", säger Jørn Leo. "Det är helt klart den mest innovativa delen av projektet." Fram tills nu har invånarna varit tvungna att cykla över bilparkeringen vid ett shoppingcentrum för att komma förbi den gamla korsningen.

Under projektets inledningsfas planerade vi för nedgrävningen av sju km rör för vatten, avlopp, elektricitet och fiberoptik. Rörledningarna vars diameter varierar mellan 40 och 800 mm är den största utmaningen i projektet, eftersom de måste grävas fram och flyttas 50 meter söder som sin nuvarande position, och därefter grävas ned sex meter i underjorden.

Bjørnar Myre, säkerhetschef hos den lokala entreprenören ONOS, är väl medveten om dessa utmaningar. Med hans egna ord: "Det är inte lätt att arbeta i de sanka markförhållandena i den här delen av Norge. Allt måste bort innan vi kan sänka ner rörledningarna i marken, och särskilt svårt är det när vi stöter på lera."

Bara början

Trafikplats Kanebogen är den första och största delen i det så kallade Harstadpakken, ett byggprojekt som löper över flera år och som kommer att förbättra trafiksituationen i denna växande stad. Kanebogen kommer att få sex avgiftsstationer, och intäkterna härifrån kommer så småningom att betala projektkostnaderna, även om cyklister och fotgängare får passera gratis.

En avsikt med detta är att man hoppas att locka fler att cykla och gå med denna innovativa gröna infrastruktur, och på så sätt få en positiv effekt på miljön på ett övergripande plan.

Under projektets gång arbetar i medeltal ungefär 25 arbetare från olika aktörer på platsen varje dag. Det goda samarbetet mellan Lemminkäinen och övriga aktörer har varit en av de mest intressanta lärdomarna för de inblandade. Som Jørn Leo noterar: "Man kan komma väldigt långt med ett bra samarbete. Det är också det som gör det här uppdraget så spännande, att få arbeta tillsammans med många olika människor för att nå ett visst mål."

Fakta

  • Breddning av vägar, konstruktion av gång- och cykelbana och tunnel, samt relaterade markarbeten precis utanför Harstad på Lofoten (Nordnorge).
  • Den 40 meter långa tunneln är endast avsedd för fotgängare och cyklar.
  • Totalt 12 000 ton asfalt behövs för asfalteringen.
  • Arbetet påbörjades i slutet av april 2015 och ska vara klart i juli 2016.
  • Kunden är det norska vägverket Statens Vegvesen i Region Nord.

Text och bilder: Roger Norum

Bjørnar Myre, säkerhetschef på ONOS

"Säkerheten är min första och största prioritet – jag ser till att alla som arbetar med projektet är väl skyddade och att trafik och förbipasserande också är säkra. Arbetsplatsen är inte jättestor, men det finns mycket att överblicka och ta hänsyn till när utrymmet är så begränsat. Men samarbetet som krävs är något av det bästa med mitt jobb. Jag har arbetat ute på olika byggplatser med en del av de här medarbetarna förut och det är verkligen kul att få arbeta tillsammans med så många olika grupper."

Adrian Andreassen, byggarbetare på ONOS

"En stor fördel med det här projektet är att vi inte behöver vänta för att se resultatet. Det går fort att se resultatet, och jag har snabbt fått mer ansvar också. Det som jag gillar med det här jobbet är att jag får arbeta med något som har stor betydelse för min hemstad Harstad. Det blir säkrare att ta sig fram till fots, och det kan till och med påverka miljötänkandet. Vintern blir en utmaning, eftersom det blir kallt och maskinerna fungerar sämre, men det kommer det att vara värt."

Arnt-Børge Jensen, projektledare på Statens Vegvesen

"Vi har riktigt bra kontakt med Lemminkäinen. Vi har besökt skolorna i området tillsammans och berättat om projektet för elever, lärare och andra medborgare så att de är förberedda på hur de kan påverkas. Vi strävar efter att hålla trafiken utanför Harstads centrum, delvis för att vi ska uppnå vårt mål om grönt resande. Det är många fotgängare som rör sig i det här området, särskilt skolbarn, och nu kommer de att bli ännu säkrare. Vi bygger för framtiden."

2015-10-06

8 personer gillade detta