Bra planering är grunden till framgång

Ett samhällscenter håller på att byggas i det nya bostadsområdet Hiukkavaara i Uleåborg genom en alliansmodell.

Vi befinner oss mitt i en tallskog i Hiukkavaara i Uleåborg i norra Finland. Här bygger vi ett samhällscenter som bland annat kommer att rymma en grundskola och en fritidsgård. Vår kund, Uleåborg stad, valde att bygga samhällscentret i Hiukkavaara via en alliansmodell. ”I en alliansmodell överväger kunden och entreprenörerna alla olika lösningar och delar tillsammans på riskerna och avkastningen”, sammanfattar Marko Palonen , regionalchef på Lemminkäinen. Lagandan har varit stark under...

2017-05-09

Från oljehamn till bostadsområde

I den före detta oljehamnen Södra kajen i Stockholm har grunderna lagts för ett nytt bostadsområde. I det här projektet arbetar vi både på land och i havet.

Läs mer

Vi bygger i gruvan

Vi bygger en krossanläggning i Gällivare kommun i hög takt. Projektet är en stor investering för gruvbolaget och ett bevis på vår expertis i infrastrukturprojekt.

Läs mer

Ingen brist på berg att spränga i Esbo

Den underjordiska avloppsreningsanläggningen i Esbo i Finland är ett grävarbete som helt klart är det största i sitt slag. Våra anställda vet av erfarenhet hur en bra avloppsreningsanläggning ska grävas ut.

Läs mer

En efterlängtad syn

I Sosnovy Bor i Rysslands Leningrad-region ser man fram emot det nya bostadsområdet Rantala som byggs av Lemminkäinen.

Läs mer

Motorväg i snabbfil

En ny motorväg som kopplar samman orter i västra Danmark byggs med extremt kort deadline. Vår erfarna personal ansvarar för 22 av de 39 kilometrarna.

Läs mer

Snabbare utbyggnad av flygplatsen med Big Room

När Finlands största flygplats, Helsinki Airport, ska expandera krävs en verksamhetsmodellsom underlättar samarbeter mellan kunden och entreprenören. Projektet kommer att ta flera år att genomföra och varje fas måste planeras med hänsyn till flygsäkerhet.

Läs mer

Samlade runt samma bord

Vi har fått bra erfarenheter av samarbetsavtal i Kempele i norra Finland, där vi bygger ut och renoverar ett offentligt hälsocentrum. Projektet kommer att slutföras under nästa år.

Läs mer

Ovan marken

Renoveringen av Tallinns flygplats ger oss en fantastisk möjlighet.

Läs mer