Asfaltering av broar i Ryssland

Genom historien har vi renoverat 220 broar i Ryssland med Lemmastix vattentätningskitt och Lemproof gjutasfalt. Vår interna produktutveckling, expertis och erfarenhet är en garanti för lyckade projekt.

Vi är kända för den höga kvaliteten på vårt arbete. I Ryssland har vi lagt mer än 400 000 kvadratmeter med vattentätning och asfalt. Vår asfalteringsenhet i Moskva-regionen asfalterade 118 000 kvadratmeter av brodäcket 2015, vilket är nästan två gånger så mycket som 2014. Enligt direktören Leo Kaariniemi är vår gjutasfaltsteknik vår främsta konkurrensfördel. Tekniken är ett resultat av vår egen produktutveckling och har använts i Ryssland sedan 1994 för reparation och konstruktion av broar. D...

2016-06-07

Mot nya höjder

Huvudkontoret för OP Gruppen i Sydkarelen blir ett nytt landmärke i staden Villmanstrand i Finland. Konstruktionsprojektet är också en viktig del av renoveringen av det gamla stadskvarteret.

Läs mer

I väglöst land

I vackra Fjærland i västra Norge bygger vi vattenkraftsanläggningar i väglöst land för vår kund Småkraft. Att byggplatsen bara kan nås från havet eller med hjälp av helikopter gör detta till en utmaning.

Läs mer

Bo nära vattnet

För inte alltför länge sedan var Busholmen i Helsingfors ett hamnområde. Nu finns här en rad höghus, bland annat flerfamiljshuset Kompassi.

Läs mer

En ny stadsdel växer fram i Helsingfors

En ny, levande stadsdel växer fram i Helsingfors, Finland. Under planeringen och genomförandet samarbetade vi med konkurrenter under krävande omständigheter.

Läs mer

Från kontor till hotellrum

Auratalo i Helsingfors i Finland är ett landmärke som uppstod i början av 1960-talet. Nu byggs kontorsbyggnaden om till ett modernt stadshotell.

Läs mer

En viktig tunnel

Vi asfalterar Nordhavnsvej som kommer att underlätta trafiken avsevärt för pendlarna i Köpenhamn. Kraven i projektet är mycket höga.

Läs mer

Underjordiskt garage i Rotermannkvarteret

När du bygger under ett värdefullt kulturarv måste du alltid vara extra försiktig. Specialkunskaper och planering behövs när marken är svag och de ovanliggande historiska strukturerna är sköra.

Läs mer

På djupet i Tallinn

Under slutet av förra året upptäckte vattenbolaget Tallinna Vesi att delar av marken i närheten av en populär strand i Tallinn började ge vika. Eftersom det var precis ovanpå samlingsröret för den viktiga Tihase-tunneln, vidtogs åtgärder direkt. Efter en noggrann undersökning vände de sig till oss.

Läs mer