Ovan marken

Renoveringen av Tallinns flygplats ger oss en fantastisk möjlighet.

Nu står vi inför vår största uppgift i Estland någonsin: reparation och utbyggnad av flygsidan på Tallinns flygplats. Byggarbetet pågår redan och kontraktet kommer att slutföras november 2017. ”Vi körde igång med projektet i april och började med valet av underleverantörer. Vi började med det verkliga arbetet i maj” säger landschef Sven Pertens . Avtalet omfattar både planering och genomförande av projektet, inklusive markarbeten och asfaltering, tillsammans med återuppbyggnad av dagvattenavl...

2016-08-16

Helsingfors Olympiastadion - exemplariska markarbeten

Vi utför markarbeten i Olympiastadion i Helsingfors, för att se till att den kommer att kunna fortsätta användas som en mångsidig arena.

Läs mer

Asfaltering av broar i Ryssland

Genom historien har vi renoverat 220 broar i Ryssland med Lemmastix vattentätningskitt och Lemproof gjutasfalt. Vår interna produktutveckling, expertis och erfarenhet är en garanti för lyckade projekt.

Läs mer

Mot nya höjder

Huvudkontoret för OP Gruppen i Sydkarelen blir ett nytt landmärke i staden Villmanstrand i Finland. Konstruktionsprojektet är också en viktig del av renoveringen av det gamla stadskvarteret.

Läs mer

I väglöst land

I vackra Fjærland i västra Norge bygger vi vattenkraftsanläggningar i väglöst land för vår kund Småkraft. Att byggplatsen bara kan nås från havet eller med hjälp av helikopter gör detta till en utmaning.

Läs mer

Bo nära vattnet

För inte alltför länge sedan var Busholmen i Helsingfors ett hamnområde. Nu finns här en rad höghus, bland annat flerfamiljshuset Kompassi.

Läs mer

En ny stadsdel växer fram i Helsingfors

En ny, levande stadsdel växer fram i Helsingfors, Finland. Under planeringen och genomförandet samarbetade vi med konkurrenter under krävande omständigheter.

Läs mer

Från kontor till hotellrum

Auratalo i Helsingfors i Finland är ett landmärke som uppstod i början av 1960-talet. Nu byggs kontorsbyggnaden om till ett modernt stadshotell.

Läs mer

En viktig tunnel

Vi asfalterar Nordhavnsvej som kommer att underlätta trafiken avsevärt för pendlarna i Köpenhamn. Kraven i projektet är mycket höga.

Läs mer