Helsingfors Olympiastadion - exemplariska markarbeten

Vi utför markarbeten i Olympiastadion i Helsingfors, för att se till att den kommer att kunna fortsätta användas som en mångsidig arena.

På skylten på dörren står det "Museiutbildare". Huvudförman Markku Metsäpelto klev ut ur rummet i sina orangea arbetskläder. "Markku hade tur. Jag har ingen skylt på min dörr" skämtar projektingenjör Miro Harjumäki . "Hela arenan stängdes under hela tiden renoveringsarbetet pågick. Våra arbetskontor finns i det finska sportmuseet." Lemminkäinen påbörjade omfattande markarbeten i Olympiastadion i mars 2016. Detta är den första fasen av en grundlig renovering som genomförs för att säkerställa a...

2016-07-11

Asfaltering av broar i Ryssland

Genom historien har vi renoverat 220 broar i Ryssland med Lemmastix vattentätningskitt och Lemproof gjutasfalt. Vår interna produktutveckling, expertis och erfarenhet är en garanti för lyckade projekt.

Läs mer

Mot nya höjder

Huvudkontoret för OP Gruppen i Sydkarelen blir ett nytt landmärke i staden Villmanstrand i Finland. Konstruktionsprojektet är också en viktig del av renoveringen av det gamla stadskvarteret.

Läs mer

I väglöst land

I vackra Fjærland i västra Norge bygger vi vattenkraftsanläggningar i väglöst land för vår kund Småkraft. Att byggplatsen bara kan nås från havet eller med hjälp av helikopter gör detta till en utmaning.

Läs mer

Bo nära vattnet

För inte alltför länge sedan var Busholmen i Helsingfors ett hamnområde. Nu finns här en rad höghus, bland annat flerfamiljshuset Kompassi.

Läs mer

En ny stadsdel växer fram i Helsingfors

En ny, levande stadsdel växer fram i Helsingfors, Finland. Under planeringen och genomförandet samarbetade vi med konkurrenter under krävande omständigheter.

Läs mer

Från kontor till hotellrum

Auratalo i Helsingfors i Finland är ett landmärke som uppstod i början av 1960-talet. Nu byggs kontorsbyggnaden om till ett modernt stadshotell.

Läs mer

En viktig tunnel

Vi asfalterar Nordhavnsvej som kommer att underlätta trafiken avsevärt för pendlarna i Köpenhamn. Kraven i projektet är mycket höga.

Läs mer

Underjordiskt garage i Rotermannkvarteret

När du bygger under ett värdefullt kulturarv måste du alltid vara extra försiktig. Specialkunskaper och planering behövs när marken är svag och de ovanliggande historiska strukturerna är sköra.

Läs mer