Lemminkäinens strategi för 2016–2019

Under perioden 2016-2019 flyttar Lemminkäinen fokus från en stärkt balansräkning till konkurrensförmåga och lönsam tillväxt.

Vi fortsätter att stärka balansräkningen och förbättra kapitaleffektiviteten genom att fokusera på investeringar, arbeta med bostadsförsäljningen och frigöra kapital genom förbättrade, interna processer och procedurer.

Under kommande år är vårt mål att förbättra vår konkurrenskraft inom alla verksamhetssegment och att lägga en stabil grund för en lönsam tillväxt. Vi kommer att implementera bästa praxis gränsöverskridande för att utnyttja stordriftsfördelarna inom olika segment och länder.

Infraprojekt för lönsam tillväxt

Med urbaniseringen och investeringar i energisektorn ökar efterfrågan på komplexa infraprojekt. Genom att bygga vidare på våra kunskaper från den finska marknaden ämnar vi bli en ledande leverantör inom utvalda infrastrukturområden i norra Europa.

Infraprojektsegmentet växer särskilt i Sverige och Norge där marknadsutsikterna är attraktiva, med en rad offentliga satsningar på infrastrukturen fram till år 2020.

Våra tillväxtområden är infraprojekt inom komplexa transportsystem, tung industri och kraftverk samt tyngre infrastruktur i städer.

Asfaltering fokuserar på effektivare processer

Inom Asfaltering strävar vi efter effektivisering på alla marknader genom en mer strömlinjeformad verksamhetsmodell och effektiva processer.

För att reagera snabbare på förändringar på marknaden och för att bättre utnyttja stordriftsfördelarna förnyar vi Asfalteringssegmentets verksamhetsmodell. Under perioden går asfalteringsverksamheten över från en regional struktur till en mer flexibel verksamhetsmodell som sätter kunden och aktiviteten i centrum. Stenmaterial kommer att fungera som en fristående verksamhet.

Byggnadskonstruktion i Finland fokuserar på urban tillväxt

Inom byggnadskonstruktion i Finland fortsätter vi att fokusera på urban tillväxt i Helsingfors storstadsregion samt i Vasa, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Villmanstrand där vi siktar på att upprätthålla en produktionsvolym som ger lönsam tillväxt och ett positivt kassaflöde.

Den ryska verksamheten genomför inga nya egna utvecklingsprojekt för tillfället

För att behålla en måttlig risknivå i Ryssland kommer vi inte att påbörja nya utvecklingsprojekt inom byggnadskonstruktion i Sankt Petersburg just nu. Vi undersöker möjligheterna till underentreprenadsavtal inom byggnadskonstruktion. Asfalteringsverksamheterna i Ryssland arbetar fortsatt med att öka tillväxten inom specialarbeten.

Finansiella mål

Våra finansiella mål är:

  • ROCE över 15 % 2019
  • EBIT-marginal över 4 % 2019
  • Soliditet över 35 % under 2016-2019

Vi siktar på en stabil utdelning, med en utdelning på minst 40 % av vinsten för det finansiella året till aktieägarna.