Rapportering vid överträdelse av vår uppförandekod

Det finns många sätt att rapportera till oss om du misstänker överträdelse av vår uppförandekod.

Du kan vända dig till platschefen eller arbetsledaren, kontakta Lemminkäinens internrevision eller använda vårt SpeakUp-tjänst. Om du är Lemminkäinen-anställd, vänligen informera din närmsta chef i första hand, alternativt hans eller hennes chef.

Internrevision

Den primära kanalen för att rapportera eventuella överträdelser mot uppförandekoden är via Lemminkäinens internrevision, e-post internalaudit@lemminkainen.com

SpeakUp-tjänst

Du kan också rapportera dina misstankar via vårt SpeakUp-tjänst. Varje medarbetare har möjlighet att anonymt lämna sin inrapportering.

Meddelande kan lämnas in dygnet runt, antingen genom att ringa ett telefonnummer eller genom att fylla i ett webbformulär. Tjänsten är tillgänglig på respektive lands lokala språk samt på engelska.

Tjänsten drivs och inrapporteringen tas emot av en tredje part (People Intouch). De kommer I sin tur att ta ditt meddelande vidare till Lemminkäinen.

Land Kod Telefon Hemsida
Sverige  96990  020-798813 https://www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/se

Instruktion för användning av SpeakUp-tjänsten

Skriv ner ditt meddelande i förväg; på detta sätt underlättar du att all önskad information lämnas och att ditt meddelande är komplett.

Hur du använder telefonnumret

Ring journumret, välj språk och ange därefter åtkomstkoden. Du kommer att få ett sexsiffrigt ärendenummer - skriv ner det så att du kan komma åt ditt meddelande vid ett senare tillfälle. Du kan spela in ditt meddelande efter pipet. När du är klar lägger du på luren. Den inspelade ljudfilen kommer att transkriberas ordagrant. Ljudfilen kommer aldrig att överlämnas till Lemminkäinen.

Att fylla i webbformuläret

Skriv in eller välj att kopiera och klistra in din text direkt i webbformuläret. När du är klar, tryck på ”skicka meddelande”-knappen. Därefter kommer ditt ärendenummer att visas på skärmen tillsammans med ditt meddelande. Det finns även möjlighet att skriva ut det. 

Svar på ditt meddelande

Ditt meddelande kommer att skickas till Lemminkäinens chefsjurist och chef för internrevision. Tjänstemännen kommer att behandla ditt meddelande och återkomma med ett svar till dig. 

Du kommer att få ett svar inom en vecka. Ditt svarsmeddelande hittar du på samma kommunikationskanal som du lämnade ditt meddelande, det vill säga via telefon eller webb. För att se svaret, ange den sexsiffriga koden du fick när du skickade in rapporten. Du kan även besvara Lemminkäinens meddelande.

Om du ser att du inte har fått ett svar kan du fortfarande vara säker på att ditt meddelande har tagits emot och att det kommer finnas ett svar till dig inom några arbetsdagar. Kolla regelbundet om du har fått ett svar.