Ny inköpschef till Lemminkäinen Sverige

Lemminkäinen fortsätter investera i Sverige för att positionera sig som en stark aktör på den svenska marknaden. Ett steg i satsningen är rekryteringen av Antoni Aderlind som tillsätts i den nya rollen som inköpschef. Den nya tjänsten är ännu ett strategiskt steg till ökad tillväxt på den svenska marknaden.

I den nya rollen som inköpschef kommer Antoni Aderlind ansvara och leda verksamhetens inköp och tillsammans med organisationen generera värde för Lemminkäinen. Att Lemminkäinen vill växa på den svenska marknaden i kombination med möjligheten att i den nya rollen vara en central del i att påverka och göra skillnad på en intressant marknad var det som tilltalade Antoni.

- Jag ser fram emot att bygga upp och leda inköpsprocessen i den resa som Lemminkäinen Sverige står inför. Utmaningen att etablera och skapa möjligheter för att växa samtidigt som kostnadsbilden skall optimeras ställer höga krav på långsiktighet och strategi. Jag är övertygad om att vi med rätt människor och rätt partners kommer nå våra mål, säger Antoni Aderlind.

Den nya tjänsten har ett viktigt uppdrag i att etablera en fungerande inköpsorganisation för att bidra till verksamhetens värdekedja. Med ett tydligt mål om att Lemminkäinen Sverige ska erbjuda en inköpsfunktion som skapar transparent värde från leverantör till slutkund börjar nu det interna arbetet att förverkliga visionen.

- Inköp har en strategisk viktig betydelse för företagets och våra leverantörers totala lönsamhet och framgång. Rollen som Inköpschef blir en betydelsefull del i att stärka verksamheten i Sverige. Med gedigen erfarenhet, ett starkt driv och viljan att göra skillnad är Antoni rätt person för detta, säger Lars Stendius, Sverigechef för Infrastrukturverksamheten.

Med sju års erfarenhet inom sitt område, kommer Antoni Aderlind närmast från Stora Enso som processutvecklare för de globala inköpsprocesserna. Antoni började på Lemminkäinen i juni 2017.

På bild: Antoni Aderlind, Inköpschef, Lemminkäinen Sverige.