Lemminkäinen förstärker sin beläggningsorganisation

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för verksamheten, förstärker Lemminkäinen sin beläggningsorganisation i Sverige med tre nya arbetschefer:

  • Mattias Lagerstedt i Göteborg
  • Karin Larsson i Stockholm
  • Richard West i Malmö

Mattias, Karin och Richard har redan delvis börjat i sina nya roller och kommer under tidig vår att ikläda sig sina roller fullt ut. Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna.

Samtidigt omorganiserar Lemminkäinen ledningen. Heikki Vuorenmaa kommer som tillförordnad att ansvara för Lemminkäinens beläggningsverksamhet i Sverige från och med 1 mars 2017. Heikki har tidigare varit ansvarig för Lemminkäinens inköp på koncernnivå sedan 2015. Mattias Jonasson som tidigare ansvarat för beläggningsverksamheten i Sverige lämnar bolaget.

Pågående projekt med våra kunder fortsätter som tidigare. Ny kontaktinformation hittar du på Lemminkäinens webbsidor www.lemminkainen.se/kontakt.