Lemminkäinen bygger och förstärker dammar i södra Sverige

25 MAJ 2016

Lemminkäinen och Statkraft har skrivit under ett avtal om att bygga nya dammar och stärka befintliga vid kraftverket Hyltebruk i södra Sverige. Projektet är värt ca 14 miljoner euro. Projektet inleds sommaren 2016 och beräknas vara slutfört hösten 2018.

Entreprenaden omfattar genomförande av projektet, inklusive mark-, grund- och betongarbete. Projektet kommer att omfatta en ny regleringsdamm med 1 betongutskov med 4 st luckor mot dagens med 12 st och regleringskapaciteten kommer att ökas från 200 m3/s till 430 m3/s. Den nya regleringsdammen blir ca 50 meter lång och de anslutande fyllningsdammarna blir ca 250 meter. Dammar i närheten kommer att förstärkas med tåbank, ny dränering och ny instrumentering.

”Lemminkäinen har utfört flera kraftverksprojekt i Sverige. I Statkraft-projektet behövs särskilt vår kompetens inom grund- och betongbyggnad samt vår erfarenhet av vattenkraftsbyggnad”, säger Harri Kailasalo från Lemminkäinen.

 

YTTERLIGARE INFORMATION:

Harri Kailasalo
Affärsområdeschef, Infraprojekt-segmentet
Tel. +35 8 207 53394
harri.kailasalo@lemminkainen.com

Lemminkäinen är expert på infrastruktur- och byggnadskonstruktioner i norra Europa, och är ett av marknadens största beläggningsföretag. Tillsammans med våra kunder och de 4 800 yrkesmän vi anställer skapar vi ett hållbart samhälle. Vår nettoomsättning 2015 var 1,9 miljarder euro. Lemminkäinen Corporations aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Ltd. www.lemminkainen.com