Lemminkäinen på LARV 2016

För att ytterligare öka Lemminkäinens kännedom och knyta kontakter bland studenter i Sverige besökte vi återigen LARV, Luleå Tekniska Universitets (LTU) arbetsmarknadsdag.

För Lemminkäinen var det ett självklart val att delta på LARV 2016 då LTU är ett av de ledande universiteten inom Väg och Vatten och Samhällsbyggnadsteknik, samt är med Filipstads Bergsskolan, enda lärosätet där man utbildar studenter inom bergbyggnadsteknik. Dessutom har vi några medarbetar med en anknytning till LTU.

På plats hade vi representanter från hela Sverige och även Lemminkäinen Norge. Vi träffade många studenter som intresserade sig för och ville veta mer om Lemminkäinen och möjligheter till sommarjobb, praktik under studietiden, examensjobb och rekrytering.

Utöver deltagande på mässan fanns det även möjlighet att anordna egna aktiviteter för studenterna. Detta var något vi tog tillvara på och ordnade därmed en tipsrunda där tre vinnare utsågs och vann fina priser. Tack Geosektionen på LTU för samarbetet med prisutdelningen och tack LARV projektgrupp för en väldigt bra mässa.