Helsingfors Olympiastadion övergår till en ny tid

Vi utför krävande schaktningsarbeten under Helsingfors Olympiastadion med målet att uppdatera denna historiska idrottshelgedom till en allaktivitetsarena som uppfyller kraven för internationella massevenemang.

"Vår olympiastadion, som representerar sin tids funktionalism, har rankats till världens vackraste idrottsstadion", berättar Stadion-stiftelsens verkställande direktör Maija Innanen.

Maija Innanen

Maija Innanen, Stadion-stiftelsen

Byggnaden är ritad av arkitekterna Yrjö Lindegren och Toivo Jäntti, och den färdigställdes 1938 inför de olympiska spelen 1940. De blev dock inställda på grund av kriget, men 1952 fick Helsingfors äntligen sitt OS och stadion fick de användare den är värd.

"I början av 2009 bestämde vi oss för att låta göra en konditionsgranskning, eftersom nya vattenskador började rapporteras varje vecka. Betongen var huvudsakligen i gott skick, men hustekniken hade sett sina bästa dagar och behövde förnyas."

Inom Stadion-stiftelsen funderade de länge om det skulle räcka med att bara modernisera hustekniken. De stannade ändå för en ombyggnad av hela stadion.

"Att bara renovera det nödvändigaste skulle i vilket fall som helst ha blivit dyrt, men det skulle inte ha varit till så stor nytta. Vår stadion som är byggd för flera decennier sedan kunde inte längre uppfylla de moderna kriterierna", konstaterar Innanen.

Omfattande renovering

Budgeten för renoveringen, som ska vara färdig 2019, går på 209 miljoner euro. Staten och staden delar på kostnaderna för byggarbetet. Stadion-stiftelsen satsar cirka sju miljoner på stadion.

Det var tvunget att skrapa ihop pengarna. Annars skulle denna kulturskatt inte kunna användas aktivt i framtiden.

"En modern stadion kan man gå runt, men det är omöjligt här. Enligt UEFA:s och FIFA:s regler får motståndarna i en fotbollsmatch inte möta varandra på vägen till planen. Här visste ingen hur de skulle göra. Det fanns inte tillräckligt med toaletter och serviceställen för alla i publiken", förklarar Innanen.

Helsingfors Olympiastadion

Nu bygger man nya toaletter på en yta motsvarande 2 500 kvadratmeter. Kapaciteten för restaurangtjänster och annan service blir sex gånger större. Under pausen mellan perioderna hinner alla som vill köpa en korv och t.o.m. äta den.

"Efter renoveringen kommer man att kunna gå runt stadion också utomhus. De logistiska lösningarna ändras så att de uppfyller de internationella grenförbundens krav", säger Innanen.

Krävande schaktning

Den första fasen av det tre år långa projektet inleddes i mars 2016. Lemminkäinen är huvudentreprenör för anläggningsarbetet och schaktar bort jord för att göra rum för den nya stadions serviceutrymmen, gångar och passager.

Miro Harjumäki

Miro Harjumäki, Lemminkäinen

"Vi talar om ett krävande projekt. En del av sprängnings- och schaktningsarbetet utförs inomhus under de befintliga konstruktionerna", berättar projektingenjör Miro Harjumäki från Lemminkäinen.

Fram till årets slut kör vi dagligen cirka 130 lastbilslass med sten från området. Jordskärningsarbetet blir cirka 60 000 kubikmeter och schaktningsarbetet cirka 145 0000 kubikmeter i fasta mått.

När man schaktar jord under befintliga konstruktioner får man verkligen vara försiktig.

"Då vi kommer fram till en gammal pelare stöttar vi upp den med en domkraft och schaktar bort jord under den tills vi når rätt djup. Sedan förlänger vi pelaren och tar därefter bort de tillfälliga stödkonstruktionerna. Allt som allt finns det ungefär 40 pelare, så det blir nog en hel del precisionsarbete", förklarar Harjumäki.

En byggnad bevaras bäst genom att användas

Stadion är skyddad av Museiverket sedan 2006. Maija Innanen har bara positivt att säga om samarbetet.

"Vi har diskuterat och kommit överens om många detaljer under arbetets gång. När det gäller stadion har man tagit uttrycket att en byggnad bevaras bäst genom att användas på allvar", säger Innanen.

Maija Innanen ser den färdigrenoverade stadion som en modern allaktivitetsarena som lämpar sig för Finlands förhållanden. Hon förutspår att den årligen kommer att attrahera en miljon besökare, som kommer att trivas där allt bättre.

Efter renoveringen kommer stadion att ha resurser som gör det möjligt att konkurrera om stora, internationella idrottsevenemang och konserter.