Grundläggningsdagen 2016

För 9:e året i rad deltog Lemminkäinen på Grundläggningsdagen, vilket är norra Europas största mötesplats inom grundläggning och geoteknik.

Den 17 mars gick Grundläggningsdagen (GD) av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det är en mötesplats för yrkesverksamma inom grundläggningsbranschen där omkring 60-talet företag från framför allt Norden men också övriga Europa deltar. Lemminkäinen var plats med egen monter.

I montern fanns representanter från både Lemminkäinen Sverige och Finland. Vi träffade bland annat beställare, konstruktörer, konsulter och potentiella medarbetare, som ville veta mer om Lemminkäinens arbete inom grundläggningsområdet.

Ett av dessa områden är masstabilisering som förstärker svaga markområden, där jorden har låg bärförmåga eller en ogynnsam sammansättning. Metoden utförs på 1-7 meters djup. Masstabilisering är det bästa valet vid stabilisering av organiska jordarter såsom torv, gyttja och lera. Samtidigt är det ekonomiskt och effektivt, då det kan utföras snabbt och förstärker hela jordvolymen.

Inom masstabilisering erbjuder Lemminkäinen hjälp inom följande områden:

 • Vägar
 • Gator och gångvägar
 • Järnvägar
 • Kommunaltekniska tillämpningar
 • Hamnar och sjövägar
 • Landskap (t.ex. parker)
 • Utomhusaktivitetscenter
 • Miljöskyddskonstruktioner
 • Gruvområden
 • Deponier och avfallsområden
 • Industriella och kommersiella områden

Vi tackar GD-kommittén, med SGF, (Svenska Geotekniska Föreningen) i spetsen, för en väl genomförd mässa, vi ses nästa år igen!